svasdssvasds

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แซงบิ๊กตู่ ผลโพลบุคคลที่ประชาชนหนุนให้เป็นนายกฯ

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แซงบิ๊กตู่ ผลโพลบุคคลที่ประชาชนหนุนให้เป็นนายกฯ

ผลสำรวจ “นิด้าโพล” เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2565” พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แซงบิ๊กตู่ ขึ้นอันดับ 2 บุคคลที่ประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกฯ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2565” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10-15 มีนาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,020 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 โดยมีผลสำรวจ ดังนี้

นิด้าโพล “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2565”

ข่าวที่น่าสนใจ

บุคคลที่ประชาชนสนับสนุน ให้เป็นนายกฯ ในวันนี้

อันดับ 1 ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ 27.62 % 

อันดับ 2 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 13.42 %

อันดับ 3 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 12.67 %

อันดับ 4 แพทองธาร ชินวัตร 12.53 %

อันดับ 5 สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 8.22 %

อันดับ 6 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 7.03 %

อันดับ 7 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 3.96 %

อันดับ 8 ไม่ตอบ / ไม่สนใจ 3.61 %

อันดับ 9 กรณ์ จาติกวณิช 2.77 %

อันดับ 10 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 2.58

นิด้าโพล “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2565”

พรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้

อันดับ 1 ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใด 28.86 %

อันดับ 2 พรรคเพื่อไทย 25.89 %

อันดับ 3 พรรคก้าวไกล 16.24 %

อันดับ 4 พรรคประชาธิปัตย์ 7.97 %

อันดับ 5 พรรคพลังประชารัฐ 7.03 %

อันดับ 6 พรรคเสรีรวมไทย 2.28 %

อันดับ 7 พรรคไทยสร้างไทย 2.18 %

อันดับ 8 ไม่ตอบ / ไม่สนใจ 2.03 %

อันดับ 9 พรรคภูมิใจไทย 1.88 %

อันดับ 10 พรรคกล้า 1.83 %

นิด้าโพล “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2565”

ที่มา นิด้าโพล “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2565”

related