svasdssvasds

เหตุ ไฟไหม้ กทม. สรุปสถิติ ม.ค.-พ.ค 65 รวม 131 ครั้ง เขตบางขุนเทียนมากสุด 8 ครั้ง

เหตุ ไฟไหม้ กทม. สรุปสถิติ ม.ค.-พ.ค 65 รวม 131 ครั้ง เขตบางขุนเทียนมากสุด 8 ครั้ง

ไฟไหม้ กทม. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ค 65 พบว่า มีเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารบ้านเรือนรวม 131 ครั้ง

ไฟไหม้ กทม. ข้อมูลจากสำนัก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผย สถิติเพลิงไหม้อาคารบ้านเรือนแยกพื้นที่เขต (ดับเพลิงดำเนินการ) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ตั้งแต่ เดือนมกราคม-พฤษาคมที่ผ่านมามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นทั้งหมด 131 ครั้ง 

สำหรับเดือนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้สูงสุดได้แก่ มกราคม(39) เมษายน(32) กุมภาพันธ์(27) พฤษภาคม(20) และมีนาคม(13) ตามลำดับ โดยจะเห็นได้ว่า สองเดือนที่มีเหตุเพลิงไหม้สูงสุด ได้แก่ เดือนมกราคมและเมษายน เป็นช่วงวันหยุดยาวของปี  

ซึ่งเขตที่ไม่มีรายงานเหตุเพลิงไหม้จากการเก็บสถิติที่ผ่านมามีทั้งหมด 4 เขต ประกอบด้วย จตุจักร ดินแดง ธนบุรี และ ยานนาวา

ไฟไหม้ กทม. ทั้งนี้ยังไม่มีการเปิดเผยสถิติในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดเดือน จึงไม่ได้รวมเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เป็นข่าวติดๆ กันในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ในเดือนมิถุนายนเข้าไว้ในสถิติล่าสุดนี้ ซึ่งได้แก่ 

  • ไฟไหม้ผับดังสีลม

ซอย 2 อาคารสูง 6 ชั้น เมื่อวันที 7 มิถุนายน 65 ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต สาเหตุคาดว่ามาจากไฟฟ้าลัดวงจร

 

  • ไฟไหม้บ่อนไก่

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 65 มีผู้บาดเจ็บ 12 คน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ประชาชนกว่า 100 ชีวิตต้องไร้ที่พักอาศัย ยังอยู่ในระหว่างการประเมินหาสาเหตุไฟไหม้

 

  • ไฟไหม้สำเพ็ง

และไม่กี่วันให้หลังไฟไหม้บ่อนไก่ ก็ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อีกครั้ง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 65 โดยในครั้งนี้ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย  

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้แจ้งได้ที่ สายด่วน 199 สำนัก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหลังจากประสบเหตุเพลิงไหม้ ติดต่อได้ที่

ที่มา

1 2