svasdssvasds

"วราวุธ" นำทีมร่วมประชุม 2022 UN Ocean Conference

"วราวุธ" นำทีมร่วมประชุม 2022 UN Ocean Conference

"วราวุธ" นำทีมไทยแลนด์ร่วมประชุม 2022 UN Ocean Conference เชื่อมั่นผลงานไทยโดดเด่น เตรียมพร้อมขึ้นกล่าวท่าทีไทย ณ กรุงลิสบอน โปรตุเกส

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยมหาสมุทร ครั้งที่ 2 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส ประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติเข้าร่วมกว่า 193 ประเทศ และองค์กรอื่นอีกกว่า 600 องค์กร ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นและยกระดับการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของโลกให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ประชุม UN Ocean Conference 2022 ว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของโลก

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะขึ้นกล่าวท่าทีไทยและให้คำมั่นโดยสมัครใจในวันที่ 28 มิ.ย. 2565 โดยแสดงความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานของประเทศไทยที่มีความโดดเด่นสูง และจะได้แสดงจุดยืนของไทยในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศและของโลกให้เกิดความยั่งยืนและสมดุล ต่อไป

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ กล่าวภายหลังเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมระดับสูงทางการเมือง (High-level Political Forum) ว่า ตนได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม UN Ocean Conference 2022 พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมเจ้าท่า และนางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐโปรตุเกส เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

ในการประชุมครั้งนี้ ตนจะได้ขึ้นกล่าวแสดงบทบาทและท่าทีประเทศไทย พร้อมทั้งแสดงคำมั่นโดยสมัครใจที่ประเทศไทยจะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการทะเลและมหาสมุทรของโลก

อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อมั่นว่าผลการดำเนินงานของประเทศไทยและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการดำเนินงานด้านมหาสมุทรมีความก้าวหน้าอย่างมากทั้งงานด้านการอนุรักษ์ งานด้านการป้องกัน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งการแสดงท่าทีไทยตนจะได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของทะเลและเรียกร้องให้ทุกประเทศทั่วโลกร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ประเทศภาคีสมาชิกได้ตั้งใจไว้

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของโลก

แต่ละประเทศก็จะได้แสดงท่าทีและแนวทางของประเทศตนเอง ในเวทีดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ทุกประเทศยกระดับการดำเนินงานให้เพิ่มขึ้น ภายหลังจากวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 ตนอยากให้ทุกคนเฝ้าติดตามท่าทีของประเทศจากทั่วโลกที่จะร่วมกันดูแลผืนทะเลและมหาสมุทรของโลกให้คงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป นายวราวุธ กล่าว

ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวเสริมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งแรกที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2017 สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 20 หน่วยงาน

ตนได้รายงานพัฒนาการแบบก้าวกระโดดในการดำเนินงานของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องให้รัฐบาลได้รับทราบผ่านคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้รับทราบมาโดยตลอด

ทีมไทยแลนด์ร่วมประชุม UN Ocean Conference 2022

อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะเป็นผู้นำและต้นแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 อย่างเข้มข้นและจริงจัง ตามนโยบายและข้อสั่งการของท่านรมว.ทส.และท่านปลัดที่กำกับและติดตามอย่างใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่องนายโสภณ กล่าว

related