svasdssvasds

สปริงนิวส์รับคำท้า ผู้ว่าฯท้าสื่อปลูกต้นไม้ล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว

สปริงนิวส์รับคำท้า ผู้ว่าฯท้าสื่อปลูกต้นไม้ล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว

Kick off ผู้ว่าฯ ท้าสื่อ ปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงภายในระยะเวลา 4 ปี ตามนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้นและสวน 15 นาที

สปริงนิวส์รับคำท้าผู้ว่า ลุยปลูกต้นไม้ในกิจกรรม “Kick off ผู้ว่าฯ ท้าสื่อ ปลูกต้นไม้ล้านต้น” ในวันที่ 10 ก.ค. 2565 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เขตบางบอน (สวน 9 เนิน)

กิจกรรมดังกล่าว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้เชิญชวนผู้บริหารสำนักข่าวและสื่อมวลชนทุกสำนักในไทยเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 1,000 ต้นในพื้นที่สวนสาธารณะ สวน 9 เนิน เขตบางบอน ตามนโยบายปลูกต้นไม้ให้ได้ 1 ล้านต้นภายในระยะเวลา 4 ปี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างกำแพงกรองฝุ่น PM 2.5 ทั่วกรุง

ภายในกิจกรรม มีสำนักข่าวเข้าร่วมรับคำท้าหลายสำนักและมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยจะลงทะเบียนเพื่อรับต้นกล้าไม้คนละต้นไปปลูกในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ ต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เลือกมาปลูกในสวนแห่งนี้นั้น ล้วนเป็นต้นไม้ยืนต้น อาทิ ต้นประดู่ป่า ต้นอินทนิลน้ำ ต้นตะเคียนทอง ต้นมะค่าโมง ต้นยางนา ต้นพะยูง ต้นมะฮอกกานี และต้นพะยอม

สปริงนิวส์เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ผู้ว่าฯชัชชาติ ได้อัปเดตนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้นว่า ปัจจุบันจากเป้าหมายที่ตั้งไว้หนึ่งล้านต้นจะต้องเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 4 ปีตามวาระการดำรงตำแหน่ง แต่ตอนนี้ผลตอบรับดีขึ้น มีการลงกล้าไม้ลงดินแล้วกว่า 40,000 ต้นภายในระยะเวลา 1 เดือน และมีอีกหนึ่งล้านต้นที่ถูกจองไว้แต่ยังไม่ได้ลงดิน นั่นหมายความว่าตอนนี้สำเร็จไปแล้วประมาณ 40% และคาดว่าหากผลตอบรับดีแบบนี้เรื่อย ๆ จะได้ต้นไม้ในเมืองกรุงเพิ่มขึ้นเท่าตัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผู้ว่าฯได้เผยว่า กำลังจะเปิดตัวแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ใหม่ คล้าย ๆ กับ Traffy Fondue ที่จะติดตามการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองกรุงให้ประชาชนสามารถตรวจสอบหรือติดตามผลได้ว่า การดำเนินการถึงไหนแล้ว อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเพาะต้นกล้าขายให้รัฐเพื่อหารายได้ และรัฐก็จะนำต้นกล้าดังกล่าวไปปลูกต่อไปตามพื้นที่ที่เหมาะสม

สปริงนิวส์รับคำท้า ผู้ว่าฯท้าสื่อปลูกต้นไม้ล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่สวนสาธารณะ สวน 9 เนิน เป็นสวนสาธารณะเปิดใหม่ในเขตบางบอน ที่ผู้คนยังมาใช้บริการไม่เยอะนัก จึงมีความเหมาะสมในการลงต้นไม้เพิ่มเพราะยังมีพื้นที่ว่าง นอกจากนี้อยากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องคนไทยมาเที่ยวชมสวนแห่งนี้เยอะ ๆ และกำลังแก้ปัญหาการเข้าถึงสวน เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ไม่ค่อยมีรถบริการขนส่งสาธารณะวิ่งผ่านบ่อย ๆ จึงเดินทางมายาก

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมชัชชาติลำดับต่อไปจะให้ความสำคัญของการหาต้นตอการเกิดฝุ่น PM 2.5 มากขึ้น โดยจะเริ่มจากการไปตรวจสอบและกรวดขันจากต้นทาง เช่น โรงงาน ไซต์ก่อสร้าง ในการใช้รถเข้าออกพื้นที่ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษ และเพื่อสอดคล้องกับนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว จะมีการขยายขอบเขตของนโยบายสวน 15 นาที ไปในหลาย ๆ เขต

สวน 15 นาที นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเอื้อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สวนสาธารณะได้ภายใน 15 นาทีจากบ้าน ในระยะทางประมาณ 800 เมตร เพราะปัจจุบันพื้นที่สีเขียวในเมืองมีพอประมาณ แต่หากนับเป็นตารางเมตร ตามกำหนดของ WHO ที่กำหนดให้ความต้องการพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตรต่อคนตามมาตรฐานสากล แต่ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวต่อคนประมาณ 7 ตารางเมตรเท่านั้น

ผู้ว่ากล่าวว่า การคำนวณนั้นยาก เพราะพื้นที่สัดส่วนต่อจำนวนประชากรแต่ละประเทศไม่เท่ากัน จึงใช้วิธีการนับเป็นต้นแทน อีกทั้งพื้นที่สีเขียวบางจุดผู้คนไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงไม่อยากนับรวมด้วย เช่น พื้นที่สีเขียวบนเกาะกลางถนนที่คนไม่ได้ใช้ประโยชน์มากนักนอกจากความสวยงาม จึงเน้นไปที่การปลูกต้นไม้เป็นต้น ๆ แทนและต้องเป็นต้นไม้ในพื้นที่ที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาผู้ว่าฯด้านสิ่งแวดล้อมยังเสริมว่า พื้นฐานของพื้นที่สีเขียว (Green Space) นั้น ต้องเป็นพื้นที่ที่อย่างน้อยมีต้นไม้เป็นร่มบังแดดและเก้าอี้ให้คนไปนั่งพักผ่อนได้ และจะขยายให้แต่ละพื้นที่สามารถใช้งานด้านอื่น ๆ ได้ด้วย เหมือนอย่างเช่น เทศกาลดนตรีในสวน หรือกิจกรรมหนังกลางแปล

ติดตามนโยบายของผู้ว่าฯคนใหม่กันต่อไปว่าจะทำให้เมืองกรุงมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน และจะช่วยให้กรุงเทพฯปลอดฝุ่นได้หรือไม่

related