svasdssvasds

โควิดวันนี้ 22 ก.ค. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,424 ราย เสียชีวิต 25 ราย

โควิดวันนี้ 22 ก.ค. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,424 ราย เสียชีวิต 25 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (22 ก.ค. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,424 ราย ติดเชื้อสะสม 4,570,885 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 25 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 31,098 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 22 ก.ค. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,424 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,570,885 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 25 ราย

• เสียชีวิตสะสม 31,098 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 1,816 ราย

• กำลังรักษา 24,028 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 868 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 393 ราย

• ฉีดวัคซีน 63,543 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 140,150,606 ราย

• ผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK+) 10-16 ก.ค. 65 143,827 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 9.54%

related