svasdssvasds

ผลการลงมติในญัตติ"อภิปรายไม่ไว้วางใจ"นายกฯและ10 รัฐมนตรีผ่านฉลุย

ผลการลงมติในญัตติ"อภิปรายไม่ไว้วางใจ"นายกฯและ10 รัฐมนตรีผ่านฉลุย

ผ่านฉลุย! ผลคะแนน การลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ​รัฐบาล 2565 "ศึกซักฟอก" ​พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ รัฐมนตรีรวม 11 คน ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจมากกว่ากึ่งหนึ่ง

23 ก.ค.65   ที่รัฐสภา  ในการประชุมสภาฯเพื่อพิจารณาญัตติเปิดการอภิปรายทั่วไป  เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 จำนวน 11 คน   โดยมี นายชวน  หลีกภัย ประธานสภา ได้นัดหมายที่ประชุมสภาเพื่อทำการ "ลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ" รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 10 .00 น.  โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ได้ประกาศให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำการลงมติโดยแจ้งที่ประชุมสภาฯลงคะแนนทั้งหมด 471 คน โดยเห็นควรลงคะแนน ดังนี้ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม 

ไว้วางใจ - 256

ไม่ไว้วางใจ - 206

งดออกเสียง -  9

ไม่ลงคะแนน - 0

องค์ประชุม 471 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ 

ไว้วางใจ - 241

ไม่ไว้วางใจ - 207

งดออกเสียง - 23

ไม่ลงคะแนน - 0

องค์ประชุม - 471

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข 

ไว้วางใจ 264 

ไม่ไว้วางใจ - 205 

งดออกเสียง - 3

ไม่ลงคะแนน - 0

องค์ประชุม - 472

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

ไว้วางใจ - 268

ไม่ไว้วางใจ - 193

งดออกเสียง - 11

ไม่ลงคะแนน - 0

องค์ประชุม - 472

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 

ไว้วางใจ - 245

ไม่ไว้วางใจ - 212

งดออกเสียง - 13

ไม่ลงคะแนน - 0

องค์ประชุม - 470

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

ไว้วางใจ - 262

ไม่ไว้วางใจ - 205

งดออกเสียง - 5 

ไม่ลงคะแนน - 0

องค์ประชุม - 472

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ไว้วางใจ - 249

ไม่ไว้วางใจ -205

งดออกเสียง - 18

ไม่ลงคะแนน -0

องค์ประชุม - 472 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ไว้วางใจ -244

ไม่ไว้วางใจ - 209

งดออกเสียง - 17

ไม่ลงคะแนน - 0

องค์ประชุม - 470

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง 

ไว้วางใจ - 249

ไม่ไว้วางใจ - 204

งดออกเสียง - 18

ไม่ลงคะแนน - 0

องค์ประชุม - 471

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย 

ไว้วางใจ  - 246

ไม่ไว้วางใจ -206

งดออกเสียง - 20 

ไม่ลงคะแนน - 0

องค์ประชุม - 472 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน

ไว้วางใจ  - 243

ไม่ไว้วางใจ - 208

งดออกเสียง - 20

ไม่ลงคะแนน - 0

องค์ประชุม - 471

ทั้งนี้ ผลสรุปการลงมติญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ  พบว่า  พล.อ. ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกฯ ได้รับคะแนนไว้คะแนนไว้วางใจมากที่สุด   นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์  ได้รับคะแนนไว้วางใจน้อยที่สุด  ขณะที่  พล.อ. อนุพงษ์  ได้คะแนนไม่ไว้วางใจมากที่สุด 

related