svasdssvasds

เปิดผลโหวตคู่ขนาน "เสียงประชาชน" ลงมติ"ไม่ไว้วางใจ"นายกฯและ 10 รมต.

เปิดผลโหวตคู่ขนาน "เสียงประชาชน" ลงมติ"ไม่ไว้วางใจ"นายกฯและ 10 รมต.

เปิดผลโหวตลงคะแนนในโครงการ"เสียงประชาชน" ในศึก"อภิปรายไม่ไว้วางใจ" รมต.รายบุคคล ผลปรากฎเสียงประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ กว่า 5 แสนเสียงหรือ คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์ ร่วมโหวต " ไม่ไว้วางใจ" นายกฯ และ 10 รมต. เช็กผลคะแนนได้ที่นี่

23 ก.ค.65   ตามที่โครงการ "เสียงประชาชน" อันประกอบด้วยนักวิชาการจาก 4 มหาวิทยาลัย และองค์กรภาคประชาชน 30 ปีพฤษภาประชาธรรม โดยความร่วมมือของสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล 4 ช่อง ได้จัดทำโครงการ "เสียงประชาชน" เพื่อให้ประชาชนสามารถลงมติไว้วางใจ-หรือไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้ง 11 คน คู่ขนานกับสภาผู้แทนราษฏรนั้น ซึ่งมีการปิดโหวตในเวลา 11.00 น. 

พบว่า  มีประชาชนผู้ใช้สิทธิเข้ามาร่วมลงคะแนน จำนวน 524,806  คน  โดยเสียงส่วนใหญ่หรือ 95 เปอร์เซนต์ ลงคะแนน  ไม่วางใจ นายกรัฐมนตรีและ 10 รัฐมนตรี   มีรายละเอียดดังนี้  

1.พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกฯและรมว.กลาโหม  ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ  508,833  คะแนน ไว้วางใจ 15,973 คะแนน 

2.นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์  รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์  ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ  507,381  คะแนน  ไว้วางใจ 17,425 คะแนน 

3.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ  507,681 คะแนน  ไว้วางใจ 17,125 คะแนน  

4.พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ  510,143 คะแนน  ไว้วางใจ 14,393 คะแนน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

5.พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รมว.มหาดไทย ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ  504,197 คะแนน ไว้วางใจ 20,609 คะแนน

6.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  รมว.คมนาคม ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ  508,278  คะแนน   ไว้วางใจ 16,528 คะแนน

7.นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 506,599 คะแนน  ไว้วางใจ 18,207 คะแนน

8.นายจุติ ไกรฤกษ์  รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 505,547 คะแนน  ไว้วางใจ  19,259 คะแนน  

9.นายสันติ  พร้อมพัฒน์  รมช.คลัง  ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ  507,596 คะแนน  ไว้วางใจ 17,210 คะแนน

10.นายนิพนธ์  บุญญามณี รมช.มหาดไทย ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ  506,594 คะแนน  ไว้วางใจ 18,212 คะแนน

11.นายสุชาติ  ชมกลิ่น  รมว.แรงงาน ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ 504,333 คะแนน  ไว้วางใจ 20,473 คะแนน 

ทั้งนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เปิดเผยว่า ถึงเหตุผลในการจัดทำโครงการ "เสียงประชาชน" อันประกอบด้วยนักวิชาการจาก 4 มหาวิทยาลัย และองค์กรภาคประชาชน 30 ปีพฤษภาประชาธรรม โดยความร่วมมือของสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล 4 ช่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถลงมติไว้วางใจ-หรือไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้ง 11 คน คู่ขนานกับสภาผู้แทนราษฏรนั้น 

related