svasdssvasds

สรุปยอดโควิด 1 เดือน “ปอดอักเสบพุ่ง302 ราย-ใส่ท่อช่วยหายใจ เพิ่ม 150 ราย”

สรุปยอดโควิด 1 เดือน “ปอดอักเสบพุ่ง302 ราย-ใส่ท่อช่วยหายใจ เพิ่ม 150 ราย”

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (26 ก.ค. 65) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,828 ราย ติดเชื้อสะสม 4,579,421 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 35 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 31,224 ราย ขณะที่ยอดป่วยหนักพบ 1 เดือน “ปอดอักเสบพุ่ง 302 ราย-ใส่ท่อช่วยหายใจ เพิ่ม 150 ราย”

วันที่ 26 ก.ค. 2565 สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,828 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 4,579,421 ราย  

นอกจากนี้ ยังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด19 (ผลบวก ATK) ประจำสัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-23 ก.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อสูง ถึง 204,615 ราย  ขณะที่ยอดผู้ป่วยปอดอักเสบ และ ผู้ป่วยใส่ท่อชวยหายใจ เพิ่มสูงขึ้นจากเดือน มิ.ย. ซึ่งวัน ที่ 26 มิ.ย. 65 ยอดผู้ป่วยปอดอักเสบ 601 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อชวยหายใจ 290 ราย ส่วนวันที่ 26 ก.ค. 65 ยอดผู้ป่วยปอดอักเสบ 903 ราย ใส่ท่อชวยหายใจ 440 ราย 

• เสียชีวิตเพิ่ม 35 ราย

• เสียชีวิตสะสม 31,224 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 2,173 ราย

• กำลังรักษา 23,605 ราย

• ฉีดวัคซีน 46,522 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 140,486,389 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 9.04%

สรุปยอดโควิด 1 เดือน “ปอดอักเสบพุ่ง302 ราย-ใส่ท่อช่วยหายใจ เพิ่ม 150 ราย”

 

related