svasdssvasds

สสว. ลุย "SME ปัง ตังได้คืน" ต่อเนื่อง ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการเมืองนนท์

สสว. ลุย "SME ปัง ตังได้คืน" ต่อเนื่อง ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการเมืองนนท์

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้าโครงการ "SME ปัง ตังได้คืน" อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ จ.นนทบุรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสวฺ.) เดินหน้าลุยมาตรการ "SME ปัง ตังได้คืน" ต่อเนื่อง ล่าสุดตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาแนะนำ พร้อมตอบข้อสงสัยในการสมัครเข้ารับบริการมาตรการ SME ปัง ตังได้คืน ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ในงาน "ปลดล็อก ยกระดับ ก้าวสู่เมืองน่าอยู่จังหวัดนนทบุรี" เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2565  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชนจังหวัดนนทบุรี โดยในงานมีผู้ร่วมงานกว่า 500 คน

มาตรการ "SME ปัง ตังได้คืน" ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2565 มีงบประมาณทั้งสิ้น 400 ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 6,000 ราย โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งจะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SME แบบร่วมจ่าย (co-payment) ผ่านระบบ BDS ในสัดส่วน 50–80% ตามขนาดของธุรกิจ แต่ไม่เกินรายละ 200,000 บาทตามขนาดของธุรกิจ ดังนี้

  • วิสาหกิจรายย่อย (Micro SME) รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี
  • วิสาหกิจขนาดย่อม (SE) ภาคการผลิต รายได้ไม่เกิน 40 ล้านบาท/ปี , ภาคอื่น ๆ รายได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท/ปี
  • วิสาหกิจขนาดย่อม (SE+) ภาคการผลิต รายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท/ปี , ภาคอื่น ๆ รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท/ปี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

 

หมวดบริการที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสนใจ เช่น การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการขอมาตรฐาน ใบอนุญาต การตรวจวิเคราะห์ ประเมินการสอบเทียบเครื่องมือทุกประเภท รวมถึงการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ  การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่มีชื่อเสียงหรือได้รับความนิยม การเจรจาการค้าหรือจับคู่ธุรกิจ การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการค้าด้วยระบบ Online ผ่าน Platform ต่าง ๆ ไม่รวมการฝึกอบรม การสร้างการรับรู้แบรนด์การส่งเสริมให้มีคู่ค้าในต่างประเทศหรือผลักดันเข้าสู่การเป็นเครือข่ายกับธุรกิจในต่างประเทศรวมถึงภูมิภาคอื่น ๆ เป็นต้น

ขั้นตอนการสมัครง่าย ๆ ดังนี้

1.สมัครสมาชิกและยืนยันตัวตน: SMEs สมัครสมาชิก และยืนยันตัวตนบนแพลตฟอร์ม BDS โดยแนบเอกสารครบถ้วน
2.รอการพิจราณา: เมื่อ สสว. ได้รับเอกสารผ่านแพลตฟอร์ม BDS ครบถ้วนแล้ว สสว. จะพิจารณาและแจ้งผลอนุมัติยืนยันตัวตน
3.ยื่นข้อเสนอ: SMEs ยื่นข้อเสนอการพัฒนาเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
4.อนุมัติและทำสัญญา: เมื่อ สสว. พิจารณาข้อเสนอการพัฒนาของ SMEs แล้วจะแจ้งผลอนุมัติการทำสัญญา
5.ชำระค่าบริการ: เมื่อพัฒนาเสร็จสิ้น SMEs จะต้องชำระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการทางธุรกิจให้ครบถ้วนทั้งหมด
6.ตังได้คืน: เมื่อ สสว. ตรวจสอบเอกสารแล้วจะโอนเงินคืนให้ SMEs นับจากที่เอกสารครบถ้วน ตามสัดส่วนการสนับสนุน

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "สสว.ผู้ประกอบการ" เพื่อดูขั้นตอนการสมัคร และยื่นข้อเสนอการพัฒนา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และพัฒนาจนเสร็จสิ้นได้ถึง 30 ก.ย. 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1301, 02-0385858 หรือศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร OSS ทุกจังหวัด เพียงเท่านี้ ผู้ประกอบการ SME ก็จะได้รับการพัฒนาธุรกิจแบบ "SME ปัง ตังได้คืน"

related