svasdssvasds

ด่วน! หญิงไทย 22 ปีป่วยฝีดาษลิง รายที่ 4 ของประเทศ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย

ด่วน! หญิงไทย 22 ปีป่วยฝีดาษลิง รายที่ 4 ของประเทศ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย

ด่วน! หญิงไทย 22 ปีป่วยฝีดาษลิง รายที่ 4 ของประเทศ และเป็นรายที่ 2 ในกรุงเทพฯ พบสัมผัสต่างชาติ เสี่ยงสูง 2 ราย แนะหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับคนแปลกหน้า งดการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จัก ย้ำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ยังสามารถป้องกันฝึดาษลิงได้

5 สิงหาคม 2565 ประเทศไทยพบผู้ป่วย "ฝีดาษลิง" หรือฝีดาษวานร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ระบุว่า เพิ่งได้รับทราบข้อมูลผลตรวจยืนยันพบผู้ป่วยฝีดาษลิงรายที่ 2 ของกรุงเทพมหานครเป็นหญิงไทย และเป็นรายที่ 4 ของไทย 

ขณะนี้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ เบื้องต้นพบข้อมูลผู้ป่วยเริ่มมีอาการและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา จากลักษณะอาการเข้าข่ายทางโรงพยาบาลจึงมีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจและได้รับการยืนยันผลเมื่อสักครู่ว่า เป็นผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาษลิง 

ขณะนี้มีข้อมูลมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 รายเป็นผู้พักอาศัยร่วมบ้านกับผู้ป่วย โดยผู้ต้องสงสัยเข้าข่ายโรคที่อาจจะแพร่เชื้อเป็นชายชาวต่างชาติ ที่ผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ด้วย ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบติดตามตัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ขณะที่นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้รับรายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคฝืดาษวานร รายที่ 4 ของประเทศไทย เป็นหญิงไทย อายุ 22 ปี มีประวัติเสี่ยงไปเที่ยวสถานบันเทิง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ย่านที่ชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวเป็นประจำประมาณสัปดาห์ละครั้ง และมีการสัมผัสใกล้ชิดกับชายชาวต่างชาติ

โดยผู้ป่วยเริ่มมีไข้ตั้งแต่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 แต่ยังไปเที่ยวสถานบันเทิงพร้อมเพื่อนชาวไทย และชาวต่างชาติ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เริ่มมีตุ่มขึ้นที่แขนขา แล้วลามไปทั่วร่างกาย ร่วมถึงอวัยะเพศ

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 จึงเดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และห้องปฏิบัติการที่
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยืนยันพบเชื้อฝืดาษวานร (Monkeypox virus)

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ก่อนส่งตัวผู้ป้วยมารับการดูแลรักษาต่อที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคมโรค นับเป็น
ผู้ติดเชื้อโรคฝืดาษวานรเป็นรายที่ 4 และเป็นเพศหญิงรายแรกในประเทศ

ด่วน! หญิงไทย 22 ปีป่วยฝีดาษลิง รายที่ 4 ของประเทศ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย

โดยผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นชายชาวไนจีเรียที่ภูเก็ต รายที่ 2 ชายชาวไทย ในกรุงเทพมหานคร และรายที่ 3 ชายชาวเยอรมันที่ภูเก็ต

นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้กำชับให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด
ชลบุรี ประสานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เรงติดตาม
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นเพื่อนร่วมห้องของผู้ป่วยทั้ง 2 ราย ผู้สัมผัสคนอื่นๆ และเรงติดตามตัวชาย
ชาวต่างชาติแล้ว และเน้นย้ำาว่า โรคฝืดาษวานรไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายๆ ซึ่งจะติดต่อได้จากการสัมผัส
ใกล้ชิดมากๆ จึงขอให้กล่มสี่ยงเพิ่มความระมัดระวังและงดการสัมผัสใกล้ชิดกับคนแปลกหน้าเพื่อลด
ความเสี่ยงในการติดเชื้อฝืดาษวานร

สถานการณ์โรคฝีดาษวานรทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ส.ค. 65) ผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 26,208 ราย
พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 83 ประเทศ โดยพื้นที่การแพร่ระบาดส่วนใหญ่พบอยู่ในแถบทวีปยุโรป
ประเทศที่มีผู้ป่วยสูง 5 ลำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 6,617 ราย สเปน 4,806 ราย เยอรมัน 2,781 ราย
อังกฤษ 2,672 ราย และฝรั่งเศส 2,239 ราย

นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า ขอแนะนำประชาชน ให้ปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคผีดาษวานร
หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับคนแปลกหน้า หรือเพิ่งรู้จักกัน งดการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จัก
เพราะมีความเสี่ยงที่ไม่รู้ประวัติพฤติกรรมและการปวยของคนนั้น ย้ำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคโควิด 19
ยังสามารถป้องกันฝึดาษวานรได้ โดยการล้างมีอบ่อย! ด้วยน้ำาและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่าง
สวมหน้ากากอนามัย ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น กินอาหารร้อนปรุงสุก หลีกเลียงสัมผัสใกชิดผู้ที่มี
อาการเข้าข่ายของโรคฝืดาษวานร โดยเฉพาะผู้ที่มีผีน ตุ่ม หนอง ตามผิวหนัง และพยายามไม่จับบริเวณ
หน้า ตา จมูก ปาก หากประชาชนมีอาการสงสัยว่าตนเองมีอาการป่วยเข้าได้กับโรคฝืดาษวานร สามารถ
ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อรับการตรวจหาเชื้อได้ทันที

 

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด