svasdssvasds

กทม. จ่อผ่อนคลายให้ นักเรียน แต่งชุดไปรเวท 1 วัน ป้องกันการบูลลี่

กทม. จ่อผ่อนคลายให้ นักเรียน แต่งชุดไปรเวท 1 วัน ป้องกันการบูลลี่

กทม. จ่อผ่อนคลายให้ นักเรียน แต่งชุดไปรเวท 1 วัน ป้องกันการบูลลี่ อยู่ระหว่างการพิจารณา เพื่อไม่ให้ขัดกับกฎระเบียบของทางกระทรวงศึกษาธิการ 

วันที่ 6 ส.ค. 2565 นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เยาวชนร่วมสมัยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง” ในกิจกรรมสร้างแนวร่วมเยาวชนร่วมสมัยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองรู้เท่าทันข่าวปลอม

นายศานนท์กล่าวว่า กทม. เป็นพื้นที่กลาง ที่มีความหลากหลาย มีพื้นที่สำหรับเด็ก มีโรงเรียน 437 แห่ง มีห้องสมุด 34 แห่ง มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศูนย์สร้างสุขทุกวัย หลายแห่ง พื้นที่เหล่านี้ไม่ใช่สำหรับการศึกษาอย่างเดียว นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม.พูดเสมอว่า การศึกษาไม่สำคัญเท่ากับการเรียนรู้ อนาคตเราต้องมีทักษะการเรียนรู้ตลอดเวลา การเรียนรู้ไม่ได้เลือกเวลาเฉพาะในโรงเรียน การเรียนรู้ต่างๆ อยู่นอกห้องเรียนมากกว่าอยู่ในโรงเรียนด้วยซ้ำ การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ร้านกาแฟ เกิดการเรียนรู้ทั้งสิ้น การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ เมื่อเราเปิดรับความหลากหลาย ไม่จำกัดว่าใครเป็นผู้ให้ความรู้หรือใครเป็นผู้รับความรู้ การเปิดกว้างทางการเมือง เปิดกว้างความหลากหลาย เป็นเรื่องสำคัญที่ กทม.ต้องเปิดกว้างตรงนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

นายศานนท์ ยังได้เปิดเผยอีกว่า ทาง กทม.เตรียมออกประกาศเรื่องสิทธิเด็กในโรงเรียนสังกัด กทม. โดยรายละเอียดของประกาศเบื้องต้น จะมีการป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิบนเนื้อตัวร่างกาย การป้องกันการล้อเลียน หรือการบูลลี่ รวมไปถึงเรื่องสำคัญ คือการให้นักเรียนไว้ทรงผมแบบผ่อนคลายมากขึ้น การแต่งกายชุดไปรเวทมาโรงเรียน 1 วัน การผ่อนคลายเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี

ซึ่งประกาศดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาจากฝ่ายกฎหมาย เพื่อไม่ให้ขัดกับกฎระเบียบของทางกระทรวงศึกษาธิการ