svasdssvasds

งานวิจัยเผย คนและสุนัขเดินอย่างน้อง 3,800 ก้าวต่อวัน ช่วยลดภาวะสมองเสื่อม

งานวิจัยเผย คนและสุนัขเดินอย่างน้อง 3,800 ก้าวต่อวัน ช่วยลดภาวะสมองเสื่อม

งานวิจัยล่าสุดพบว่า การเดินอย่างน้อย 3,800 ก้าวต่อวัน ช่วยลดความเสี่ยงถึง 25% ให้คน-สุนัข จากภาวะสมองเสื่อมตามอายุขัย

สำนักข่าว The Washington Post เปิดเผยผลการศึกษาใหม่ 2 ชิ้นที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสุนัขเพื่อนซี้สองขา พบว่า การเดินเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภาวะสมองเสื่อมตามอายุขัยลงได้ 

โดยหนึ่งในงานวิจัยดังกล่าว ได้ติดตามกิจกรรมของสุนัขบ้าน ที่เป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์จำนวน 15,019 ตัว พบว่า ประมาณร้อยละ 1.5 ของสัตว์เลี้ยงมีภาวะสมองเสื่อมจากแบบสอบถามระบุว่าเมื่อสุนัขมีอายุมากขึ้น จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยวที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อม เพิ่มขึ้นทวีคูณ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้หนึ่งในผู้ทำการศึกษาเกี่ยวกับสุนัขนี้กล่าวว่า  ปัญหาการได้ยินและการมองเห็นยังส่งผลต่อความจำอีกด้วย 

ซึ่งจากการคำนวณปัจจัยในการดำเนินชีวิตแวดล้อมที่อาจเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะสมองเสื่อม ประกอบด้วย เช่น สายพันธุ์ การทำหมัน เพศ การออกกำลังกาย และอื่นๆ พบว่ามีเพียงการออกกำลังกายเท่านั้นที่ส่งผลแตกต่าง งานวิจัยพบว่า การพาสุนัขออกไปเดินเล่นหรือวิ่งนั้นเป็นผลดีต่อสมองของสุนัข 

ข้อสรุปนี้สอดคล้องกับงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาในวารสาร JAMA Neurology ทำการศึกษา ติดตามกลุ่มตัวอย่างจำนวน ชายและหญิง 78,430 คน อาสาสมัครเหล่านี้จะสวมเครื่องติดตามกิจกรรมเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ตลอดระยะเวลา 7 ปี เพื่อบันทึกจำนวนก้าวเดินในแต่ละวัน พบว่า สมองและกาารเดินของมนุษย์ มีความเชื่อมโยงกับภาวะการเกิดสมองเสื่อม 

ทั้งนี้การศึกษาพบว่าคนที่เดินเฉลี่ยประมาณ 9,800 ก้าวต่อวันนั้น มีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมครึ่งหนึ่งของคนที่ปกติไม่ค่อยออกเดินหรือขยับร่างกายเป็นประจำ และแม้แต่คนที่เดินรวมแล้วเพียง 3,800 ก้าว หรือน้อยกว่าสองไมล์ของการเดินต่อวันเพียงเล็กน้อย ก็มีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมน้อยกว่าคนที่เดินน้อยกว่าถึง 25 เปอร์เซ็นต์

ความหมายของภาวะสมองเสื่อม (Dementia)

กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของเปลือกสมอง (cerebral cortex) หรือวิถีประสาทที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ทําให้เกิดความผิดปกติทางด้าน สติปัญญา ความคิด ความจําบกพร่อง หลงลืม ทั้งความจําระยะส้ันและระยะยาว การตัดสินใจผิดพลาด ความคิดทางนามธรรมผิดไป มีปัญหาในการพูด พูดซ้ําๆ ซากๆ ไม่เข้าใจคําพูดไม่สามารถปฏิบัติงานต่างๆ ในชีวิตประจําวัน มีความสับสนในเรื่องของเวลา สถานที่ บุคคล มีความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม อาการเหล่านี้มีผลกระทบทําให้ไม่สามารถทํางานหรืออยู่ในสังคมได้

ที่มา

washingtonpost.co

ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ (Dementia)

related