ท่าอากาศยานดอนเมือง แจงปมมาเฟียขูดรีดนักท่องเที่ยว - ชี้ ยกเลิกสิทธิ์บริษัทเรียกเก็บค่าบริการเกินราคาจริงแล้ว

22 ส.ค. 2560 เวลา 14:59 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ท่าอากาศยานดอนเมือง แจงประเด็นมาเฟียยึดสนามบิน เรียกเก็บค่าบริการเกินจริงและเรื่องผิดหลักเกณฑ์อื่นๆ ตอน นี้อยู่ระหว่างยกเลิกสิทธิ์บริษัทดังกล่าวแล้ว

- 22 ส.ค. 60- นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากร้องเรียนการให้บริการของ หจก.พี.เอ็น.เก้าเก้า มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งได้รับการสัมปทานจาก ทอท.ให้บริการถ่ายรูปติดหนังสือเดินทางให้กับผู้โดยสารขาเข้า (Visa on Arrival) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง มีพฤติกรรมผิดเงื่อนไขสัญญา เช่น หลอกเก็บเงินช่วยผ่าน ตม.เร็วขึ้นเก็บค่าถ่ายรูปเกินราคา เป็นต้น แต่ยังไม่มีการยกเลิกสัญญาแต่อย่างใด

ท่าอากาศยานดอนเมือง แจงปมมาเฟียขูดรีดนักท่องเที่ยว - ชี้ ยกเลิกสิทธิ์บริษัทเรียกเก็บค่าบริการเกินราคาจริงแล้ว

ทางบริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) มีหนังสือลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 อนุญาตให้ หจก.พี.เอ็น.เก้าเก้า มาร์เก็ตติ้ง ประกอบกิจการให้บริการถ่ายรูปติดหนังสือเดินทาง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กำหนดอายุสัญญา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ หจก.พี.เอ็น.เก้าเก้า มาร์เก็ตติ้ง ลงนาม โดยใช้พื้นที่ 9 ตารางเมตร บริเวณชั้น 2 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1

โดยท่าอากาศยานดอนเมือง ได้ตรวจสอบพบว่า หจก.พี.เอ็น.เก้าเก้า มาร์เก็ตติ้ง ได้มีการละเมิดสัญญาในหลายกรณี

1. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ดำเนินการตรวจสอบและพบว่ามีการขายซิมการ์ด รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขายทัวร์ต่างประเทศ ซึ่งนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง (ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ทำหนังสือแจ้งเตือน ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ตักเตือนการกระทำผิดหลักเกณฑ์การประกอบกิจการ)

ท่าอากาศยานดอนเมือง แจงปมมาเฟียขูดรีดนักท่องเที่ยว - ชี้ ยกเลิกสิทธิ์บริษัทเรียกเก็บค่าบริการเกินราคาจริงแล้ว

2. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 มีหนังสือแจ้งเตือนจากสำนักงานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการค้าสถานอัครราชทูตจีน กรณีที่ผู้โดยสารชาวจีนถูกเรียกเก็บค่าบริการค่าถ่ายรูปสูงเกินความเป็นจริง (ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้มีหนังสือแจ้งเตือนลงวันที่ 26 เมษายน 2560 แจ้งเตือนการกระทำผิดหลักเกณฑ์การประกอบกิจการ)

3. เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ได้รับแจ้งจากศูนย์รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง ว่า หจก.พี.เอ็น.เก้าเก้า มาร์เก็ตติ้ง เรียกเก็บเงินจากการเขียนเอกสาร ตม.จากผู้โดยสารอินเดีย

4. ทดม.ได้รับหลักฐานจาก คณะกรรมาธิการคมนาคมฯ ว่า หจก.พี.เอ็น.เก้าเก้า มาร์เก็ตติ้ง มีการเรียกเก็บค่าอำนวยความสะดวกจากผู้โดยสารชาวจีน

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้นว่า ท่าอากาศยานดอนเมือง จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อการให้บริการ การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) รวมทั้งเคาน์เตอร์ของ หจก.พี.เอ็น.เก้าเก้า มาร์เก็ตติ้ง อยู่ในพื้นที่ที่มีการสัมปทานประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ซึ่งจะมีการปรับปรุงพื้นที่ หลังวันที่ 30 กันยายน 2560 นี้

อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานดอนเมือง อยู่ในระหว่างดำเนินการยกเลิกสิทธิ์การประกอบการให้บริการถ่ายรูปติดหนังสือเดินทาง ของ หจก.พี.เอ็น.เก้าเก้า มาร์เก็ตติ้ง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด