นายกฯ เตรียมลงพื้นที่สระแก้ว ติดตามคืบหน้า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ”

27 ส.ค. 2560 เวลา 8:42 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมมอบที่ดินทำกินให้เกษตรกรตามนโยบายของรัฐ

วันที่ 27 ส.ค. 60 – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการ จ.สระแก้ว ในวันที่ 28 ส.ค. 2560 นี้ เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา จ.สระแก้ว ให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ โรงแรมอินโดจีน อ.อรัญประเทศ เช่น การลงทุนของภาคเอกชนและแนวโน้ม, ข้อเสนอการบริหารงานกุศลกากรเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมถึงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

 

 

จากนั้น เวลาประมาณ 13.30 น. นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังสหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน อ.โคกสูง จำกัด เพื่อมอบสัญญาเช่าที่ดินสำหรับสถาบันเกษตรกรให้แก่ประธานสหกรณ์ จำนวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน อ.โคกสูง, สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน อ.อรัญประเทศ, สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน อ.วัฒนานคร และสหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน อ.วังน้ำเย็น พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีจะมอบบ้านจำลองและปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ อ.โคกสูง จำนวน 7 ราย พร้อมกล่าวพบปะและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้แก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนที่มาให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ถือเป็นการดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของภาคเกษตร ทั้งนี้ จ.สระแก้ว ได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 10 แปลง เนื้อที่ 3,342 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ โดยสหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน อ.โคกสูง เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน ซึ่งคัดเลือกจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการภาครัฐ จากการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอโคกสูง และผู้ยากจนไร้ที่ดินทำกิน ให้มีที่อยู่อาศัยและมีที่ทำกิน จำนวนทั้งสิ้น 117 ราย แบ่งออกเป็น ที่อยู่อาศัยจำนวน 1 ไร่ และพื้นที่ทำการเกษตรอีก 5 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ถนน, สระน้ำ และพื้นที่ทำการเกษตรแปลงใหญ่ เป็นต้น หลังจากนั้น ในเวลาประมาณ 16.20 น. นายกรัฐมนตรีออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด