svasdssvasds

ประธาน กกต. ยัน พิมพ์บัตรเลือกตั้ง66 ถูกต้อง แนะศึกษาข้อมูลก่อนใช้สิทธิ

ประธาน กกต. ยัน พิมพ์บัตรเลือกตั้ง66 ถูกต้อง แนะศึกษาข้อมูลก่อนใช้สิทธิ

“ประธาน กกต.” ลงพื้นที่ จ.อยุธยา ตรวจความพร้อมการเลือกตั้ง66 พอใจภาพรวมการรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตวันแรก ยันพิมพ์บัตรเลือกตั้งยึดตามกฎหมาย แนะประชาชนศึกษาข้อมูลก่อนใช้สิทธิ

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจติดตามและสังเกตการณ์การรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเขตเลือกตั้งจำนวน 5 เขต  เพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อปี 2562 ที่มีจำนวน 4 เขต และมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 665,860 คน 

นายอิทธิพร เปิดเผยว่า ภาพรวมของการรับสมัคร ส.ส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้สมัครต้องศึกษาว่าตนเองต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการลงสมัคร ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้ใด หากพบว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ก็สามารถร้องเรียนได้ โดยก่อนการเลือกตั้ง กกต.ได้จัดโครงการการเลือกตั้งสมานฉันท์ เพื่อให้ผู้สมัครทุกคนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ควรจะเป็น อะไรที่กฎหมายห้ามกระทำ เพื่อให้ผู้สมัครได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ กกต.แนะนำได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การร้องเรียนอยากให้คำนึง หากเป็นการร้องเท็จก็จะมีโทษตามกฎหมาย 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ประธาน กกต. กล่าวต่อไปว่า หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกจากสามารถศึกษาจากเว็บไซต์ของ กกต.แล้ว ยังสามารถโทรสอบถามผ่านสายด่วน 1444 หรือโหลดแอปฯ สมาร์ทโหวต หลังจากวันที่ 14 เมษายน ที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ก็จะมีข้อมูลประวัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด ข้อควรปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสามารถยื่นขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าที่กำลังเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 

นายอิทธิพร ยังกล่าวถึงการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งว่า กกต.ต้องปฏิบัติตามมาตรา 84 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ฉบับแก้ไข ที่กำหนดให้บัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ประเภทต้องมีความแตกต่างกัน จะเหมือนกันไม่ได้ โดยแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องมีช่องทำเครื่องหมายและหมายเลขของผู้สมัครให้เพียงพอกับจำนวนผู้สมัครบัญชีรายชื่อ  กฎหมายระบุว่าต้องมีช่องหมายเลขของผู้สมัคร สัญลักษณ์พรรค และชื่อพรรค ก่อนหน้านี้กฎหมายไม่ได้เขียนไว้  แต่ กกต.ก็ปฏิบัติเช่นนั้นมาตลอด  จนวันนี้สิ่งที่เคยปฏิบัติเป็นข้อกฎหมายไปแล้ว  มีการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ที่เป็นบัตรใบเดียว  แต่ถ้าเป็นบัตร 2 ใบ  เราก็ปฏิบัติเช่นนั้นมาโดยตลอด

related