svasdssvasds

ขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้ง 2566 ผิดกฎหมาย มีโทษสูงสุด คุก 5 ปี ปรับ 1 แสน

ขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้ง 2566 ผิดกฎหมาย มีโทษสูงสุด คุก 5 ปี ปรับ 1 แสน

กตต. ออกมาเน้นย้ำ วันเลือกตั้ง 2566 หากมีการขัดขวาง ไม่ให้ไปเลือกตั้ง ถือว่าเป็นการกระทำการที่ผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจำและปรับ

เลือกตั้ง 2566 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ แม้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 จะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 จะถูกตัดสิทธิทางการเมือง แต่ ก็ไม่ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย แต่อย่างใด 

แต่ถ้าไปขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว จนทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่สามารถออกไปใช้สิทธิ หรือ ไปไม่ทันเวลา

1. ขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว ไม่ให้ผู้มีสิทธิฯไปที่เลือกตั้ง ไม่ทันกำหนดเวลาลงคะแนน มีโทษจำคุก 1-5 ปี หรือปรับเงิน 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี 

2.นายจ้างขัดขวางหน่วงเหนี่ยวไม่อำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างไปเลือกตั้ง มีโทษจำคุก ไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ 

related