svasdssvasds

เปิดรายชื่อ 13 ส.ว. โหวตพิธาเป็นนายก อัปเดตผลโหวตนายกอย่างเป็นทางการ

เปิดรายชื่อ 13 ส.ว. โหวตพิธาเป็นนายก อัปเดตผลโหวตนายกอย่างเป็นทางการ

เปิดรายชื่อ 13 ส.ว. โหวตพิธาเป็นนายก ท่ามกลาง ส.ว. นับร้อยที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง ซึ่งรวมคะแนนจาก ส.ส. ได้ทั้งสิ้น รวม 323 เสียง ไม่ถึงเกณฑ์เป็นนายกรัฐมนตรี 375 เสียง

เปิดรายชื่อ 13 ส.ว. โหวตพิธาเป็นนายก อัปเดตผลโหวตนายกอย่างเป็นทางการ

13 ก.ค. 2566 ผลโหวตนายกอย่างเป็นทางการ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย เนื่องจากได้เสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภา 375 เสียง จากทั้งหมด 749 เสียง 

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ

เปิดรายชื่อ 13 ส.ว. โหวตพิธาเป็นนายก อัปเดตผลโหวตนายกอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้รายชื่อ 13 ส.ว. โหวตเห็นชอบ พิธา เป็นนายกรัฐมนตรี มีชื่อของ วันชัย สอนศิริ อดีตทนายคนดังยุคไอทีวี รวมอยู่ด้วย ถือเป็นการทำตามคำพูดที่เคยประกาศไว้ว่าจะ "เลือกพิธา" และทำตามหลักการประชาธิปไตยและความต้องการของประชาชน

ผลโหวตนายก ส.ว. โหวตพิธา มีใครบ้าง?

1.ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

2. พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา

3. นายเฉลา พวงมาลา

4. นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล

5. พลตำรวจโทณัฏฐ์วัฒก์ รอดบางยาง

6. นางประภาศรี สุฉันทบุตร

7. นายพิศาล มาณวพัฒน์

8. นายพีระศักดิ์ พอจิต

9. นายมณเฑียร บุญตัน

10. นายวันชัย สอนศิริ

11. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์

12. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ

13. นายอำพล จินดาวัฒนะ

related