svasdssvasds

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ ‘ไม่รับคำร้อง’ ดับฝัน ‘พิธา’ โหวตนายกฯรอบ 2

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ ‘ไม่รับคำร้อง’ ดับฝัน ‘พิธา’ โหวตนายกฯรอบ 2

ศาล รัฐธรรมนูญ มีมติไม่รับ คำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ปมมติสภา ขวางโหวตนายกรอบ 2 ในการเสนอชื่อ ‘พิธา ลิ้มเจริญรัตน์’ ชี้ผู้ร้องไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ม.213 นั่นหมายความว่า จะ เสนอชื่อ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกซ้ำอีกรอบไม่ได้

ศาล รัฐธรรมนูญ มีมติไม่รับ คำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ปมมติสภา ขวางโหวตนายกรอบ 2 ในการเสนอชื่อ ‘พิธา ลิ้มเจริญรัตน์’  ชี้ผู้ร้องไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ม.213 นั่นหมายความว่า จะ เสนอชื่อ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกซ้ำอีกรอบไม่ได้   ส่งผลให้กระบวนการ #โหวตนายกรอบ3 เดินหน้าต่อไป และจะเป็นการเสนอชื่อนายกฯ จากพรรคเพื่อไทย แทน

ศาลรัฐธรรมนูญ มีนัดฟังคำสั่งกรณีผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ว่า กรณีรัฐสภามีมติตีความว่าการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล)ให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่ 2 เป็นญัตติทั่วไป ต้องห้ามนำเสนอญัตติซ้ำอีกตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2563 ข้อ 41 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 หรือไม่
 

เนื่องจากเห็นว่า ผู้ร้องเรียนไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรง ไม่อาจใช้สิทธิยื่นคำร้องเรียนได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 เมื่อมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาแล้ว คำขออื่นย่อมเป็นอันตกไป

related