svasdssvasds

ข่าวปลอม! SMS รับเงินชดเชยว่างงาน 2 พัน รายชื่อตกหล่น ยืนยันสิทธิ์ย้อนหลัง

ข่าวปลอม! SMS รับเงินชดเชยว่างงาน 2 พัน รายชื่อตกหล่น ยืนยันสิทธิ์ย้อนหลัง

กรมการจัดหางาน เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ SMS อ้างชื่อกรมการจัดหางาน แจ้งได้รับเงินชดเชยระหว่างว่างงาน 2,000 บาท ชี้ไม่เป็นความจริงอย่ากดเข้าลิงก์

 จากกรณีที่มีการโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดียโดยระบุว่ากรมการจัดหางานจ่ายเงินชดเชยระหว่างว่างงาน จากตามนโยบายของรัฐบาล จำนวน 2,000 บาท เป็นรายชื่อตกหล่น ให้ยืนยันสิทธิ์ย้อนหลัง พร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไป

 จากประเด็นที่เกิดขึ้น นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากได้รับข้อความทาง SMS จากมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อกรมการจัดหางานส่งข้อความว่า

“คุณได้รับเงินชดเชยระหว่างว่างงาน ตามนโยบายของรัฐบาล จำนวน 2,000 บาท เป็นรายชื่อตกหล่น ให้ยืนยันสิทธิ์ย้อนหลัง”

 พร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไป หากหลงเชื่อเข้าไปสอบถามรายละเอียดจะถูกขอข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์

ซึ่งกรมการจัดหางานขอยืนยันว่า กรมฯไม่มีนโยบายส่ง SMS แจ้งให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงานดำเนินการติดต่อเพื่อขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานผ่านช่องทางไลน์

 ดังนั้นหากท่านได้รับ SMS ที่น่าสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• เตือน "ข่าวปลอม" รัฐฯ ทบทวนสิทธิ์โอนเงินเข้าบัญชี 5,000 บาท อย่าแชร์ต่อ

• ข่าวปลอม! กรมการขนส่งทางบก พัฒนาแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่ DLT Smart Queue

• AIS เตือน อย่าเชื่อข่าวปลอม ยันหมายเลข 1175 ไม่ใช่มิจฉาชีพดูดเงิน

 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ถูกเลิกจ้าง ลาออกจากงาน หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง สามารถรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ โดยผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานทาง e-service ของกรมการจัดหางานที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้างหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยจะต้องรายงานตัวตามกำหนดนัดผ่านเว็บไซต์เดียวกันไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง 

 ส่วนการกระทำดังกล่าวมีความผิดฐานนำเข้าข้อมูลเท็จ  ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482
 

โดยระบุว่าห้ามมิให้บุคคลใดใช้เครื่องหมายราชการ เว้นแต่หน่วยราชการที่กำหนดเครื่องหมายนั้นจะอนุญาต และ ห้ามมิให้ผู้ใดปลอมหรือเลียนเครื่องหมายราชการ ไม่ว่าจะเป็นสีใด หรือทำด้วยวิธีใด ๆ หรือทำให้ปรากฏที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ ก็ตาม หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

ที่มา : กรมการจัดหางาน

related