svasdssvasds

"ไอซ์ รักชนก" ขอโทษ "ชัชชาติ" ปมขอ รร.กทม.งดแต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

"ไอซ์ รักชนก" ขอโทษ "ชัชชาติ" ปมขอ รร.กทม.งดแต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

"ไอซ์ รักชนก ศรีนอก" ออกโรงขอโทษ "ชัชชาติ" เผยไม่ได้ศึกษาก่อนว่า ทาง กทม.ดำเนินการอยู่แล้ว หลังทำจดหมายเปิดผนึกถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ขอให้ยกเว้นการแต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

จากกรณีที่ "ไอซ์ รักชนก" หรือนางสาวรักชนก ศรีนอก ว่าที่สมาชิกผู้แทนราษฎร เขต 28 พรรคก้าวไกล ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในกรุงเทพมหานครเขต 28 ทั้งหมด 30 โรงเรียน ขอให้โรงเรียกทม.พิจารณายกเว้น การแต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ยังไม่ฟื้นตัวดี สภาวะเงินเฟ้อยังไม่คลี่คลาย โดยขอให้สวมใส่เพียงผ้าพันคอกับวอกเกิ้ลเท่านั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง

แต่กรณีนี้ ทางกทม. ได้มีนโยบายในเรื่องยกเว้น การแต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดอยู่แล้ว และได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา

"ไอซ์ รักชนก" ขอโทษ "ชัชชาติ" ปมขอ รร.กทม.งดแต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• เปิดประวัติ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ส.ส.ก้าวไกล เจ้าของฉายา ปั่นจักรยานล้มช้าง

• ชัชชาติ จ่อหารือผ่อนผัน ชุดลูกเสือ ให้ผูกผ้าพันคออย่างเดียวได้

• วัน อยู่บำรุง ยินดี ไอซ์ รักชนก คว้าชัยบางบอน เผย "พร้อมสนับสนุน"

ล่าสุด "ไอซ์ รักชนก ศรีนอก"โพสต์ขอความระบุว่า ขออภัยนายชัชชาติที่ไม่ได้ศึกษาก่อน และหวังว่าในอนาคตจะได้รับคำแนะนำ ซึ่งตนพร้อมรับฟังทุกประการ โดยระบุว่า

ขอขอบคุณผู้ว่าฯ ชัชชาติมากๆเลย ไอซ์ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้จริงๆ ขอโทษที่ไม่ศึกษาให้ดีก่อน ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะได้รับคำแนะนำและความร่วมมือจากผู้ว่ารวมถึงองคาพยพกรุงเทพมหานคร ยินดีรับคำแนะนำและคำตำหนิติติงไปปรับแก้ไขทุกอย่างเลยค่ะ

ปล.หวังใจว่าโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอื่นๆจะพิจารณาเรื่องนี้เหมือนเช่นผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

 ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้​ว่าราชการ​กรุงเทพ​มหานคร กล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนก ศรีนอก ทำหนังสือเปิดผนึกของทำจดหมายเปิดผนึกถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในกรุงเทพมหานครเขต 28 ทั้งหมด 30 โรงเรียน ขอให้พิจารณายกเว้น การแต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ประเด็นดังกล่าวว่าเข้าใจว่า กทม.มีการดำเนินการอยู่แล้ว จะมอบหมายให้นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯกทม. ชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง

“เรื่องดังกล่าว กทม.พูดมานานแล้ว ส่วนตัวเนื้อหาประกาศ นายศานนท์เป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อสักครู่ไลน์คุยกัน ว่ามีประกาศไปแล้ว ต้องขอขอบคุณท่าน ส.ส.ที่กรุณานึกถึงเรื่องนี้” นาย​ชัชชาติ​ กล่าวทิ้งท้าย

 ซึ่งก่อนหน้านี้กทม.โดยสำนักการศึกษา ได้จัดส่งบันทึกข้อความ เรื่องแนวทางการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ไปยังโรงเรียน ผู้อำนวยการเขตทุกเขต เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ระบุว่า

 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2510 กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2529 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรวิชาพิเศษ และเครื่องแบบของเนตรนารี ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2520 และระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ได้กำหนดลักษณะเครื่องแบบการแต่งกายของแต่ละประเภทไว้แล้ว นั้นเพื่อให้การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

จึงให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงข้อบังคับ และระเบียบดังกล่าว รวมถึงหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0807/ว272 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ และยุวกาชาดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถจัดหาเครื่องแบบได้ ให้ใช้เครื่องแบบนักเรียน ประดับเครื่องหมายของแต่ละประเภทสวมผ้าผูกคอและหมวกได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป ลงชื่อ นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร

"ไอซ์ รักชนก" ขอโทษ "ชัชชาติ" ปมขอ รร.กทม.งดแต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

related