svasdssvasds

สิทธิ “บัตรทอง 2566” รัฐหนุน "ตั้งครรภ์เมื่อพร้อม" รับยาคุมกำเนิด 3 แผง/ครั้ง

สิทธิ  “บัตรทอง 2566” รัฐหนุน "ตั้งครรภ์เมื่อพร้อม" รับยาคุมกำเนิด 3 แผง/ครั้ง

รัฐบาลส่งเสริมการตั้งครรภ์เมื่อพร้อม ประชาชนใช้สิทธิ “บัตรทอง” รับยาคุมกำเนิดไม่เกิน 3 แผงต่อครั้ง และคนละไม่เกิน 13 แผงต่อปี

 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยเจริญพันธ์ใช้สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง 30 บาท” ภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

 รับบริการคุมกำเนิดครอบคลุม ทั้งบริการใส่ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิด ฉีดยาคุมกำเนิด และยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มวัยเจริญพันธ์ และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 โดยผู้รับบริการจะได้รับยาเม็ดคุมกำเนิดไม่เกิน 3 แผงต่อครั้ง และคนละไม่เกิน 13 แผงต่อปี ภายใต้โครงการ “เลิฟปัง รักปลอดภัย แก้ปัญหาท้องไม่พร้อม” แจกยาคุมกำเนิด-ถุงยางอนามัย

ขั้นตอนรับบริการยาเม็ดคุมกำเนิด ผู้ใช้สิทธิบัตรทองดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้ 

1.รับบริการผ่านสมาร์ทโฟน  

• เข้าแอปฯ เป๋าตัง ไปที่เมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือก “สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค”

• ผู้หญิง 15-59 ปี จะแสดงสิทธิ “ยาเม็ดคุมกำเนิด

• ค้นหาหน่วยบริการ และทำการจองสิทธิ 

• เดินทางไปรับยาคุมกำเนิดภายในวันที่จองสิทธิ ตามเวลาทำการของหน่วยบริการ

• หน่วยบริการตรวจสอบสิทธิ และบันทึกการรับบริการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ป่วยโควิด19 สิทธิบัตรทอง พบแพทย์ ระบบ Telemedicine ผ่าน 4 แอปฯ ส่งยาฟรีถึงบ้าน

• บัตรทอง 2566 สปสช.อัปเดตสิทธิประโยชน์เพิ่มใหม่ ได้รักษาอะไรบ้าง เช็กเลย

• เพิ่มสิทธิ "บัตรทอง" ตรวจแล็บฟรี 24 รายการ คลินิก 17 แห่ง ตรวจอะไรบ้าง เช็กเลย

2.ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

• เข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วม เช่น ร้านยา คลินิกเวชกรรม คลินิกการพยาบาลฯ รพ.สต. รพ.ชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น หรือที่สถานพยาบาลประจำตัวของท่าน

• แสดงบัตรประชาชน ยืนยันตัวตนเพื่อรับบริการ 

• หน่วยบริการตรวจสอบสิทธิ และบันทึกการรับบริการ

“ประชาชนไทยที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง หรือบัตร 30 บาท) ที่ต้องการรับบริการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด สามารถติดต่อเข้ารับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สถานพยาบาลประจำที่ลงทะเบียนเลือกไว้ หรือหน่วยบริการ (สถานพยาบาล) ของรัฐและเอกชนใกล้บ้านที่เข้าร่วมในระบบ สปสช.

 ดูรายชื่อหน่วยบริการได้ที่แอปพลิเคชัน สปสช. เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยบริการ ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถดูรายการบริการได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง เลือกกระเป๋าสุขภาพ และเข้าไปจองสิทธิเพื่อรับบริการที่หน่วยบริการได้ที่เมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค เมื่อทำการจองนัดหมายแล้วก็ไปใช้บริการตามวันและเวลาได้” นางสาวรัชดา กล่าว

related