svasdssvasds

"ศรีสุวรรณ" ประกาศตั้ง “องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน” เน้นงานถนัด ตรวจสอบ จับผิด

"ศรีสุวรรณ" ประกาศตั้ง “องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน” เน้นงานถนัด ตรวจสอบ จับผิด

หลังจากอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนจัดตั้ง “สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย” ล่าสุด “ศรีสุวรรณ จรรยา” ประกาศตั้งองค์กรใหม่ ชื่อว่า “องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน” เน้นงานถนัด ตรวจสอบ จับผิด

จากกรณีที่อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนจัดตั้ง “สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย” ของ “ศรีสุวรรณ จรรยา” เหตุแอบอ้างชื่อผู้อื่นมาร่วมจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม และ มีสมาชิกไม่ครบ 10 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย

ล่าสุดวันนี้ (11 มิ.ย. 66) “ศรีสุวรรณ จรรยา” ก็โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียล ประกาศก่อตั้งองค์กรใหม่ ชื่อว่า “องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน” และเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าเป็นสมาชิก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีอุดมการณ์ “รักชาติ รักแผ่นดิน” เดียวกัน มาร่วมเป็นสมาชิกของ "องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

"ศรีสุวรรณ" ประกาศตั้ง “องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน” เน้นงานถนัด ตรวจสอบ จับผิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1) ต่อต้านการแก้ไขหรือยกเลิก ปอ.112 และการหมิ่นสถาบันเบื้องสูงทุกรูปแบบ

2) ติดตาม ตรวจสอบ จับผิด นักการเมือง พรรคการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption)

3) ติดตาม ตรวจสอบ จับผิด ชี้เบาะแส การเลือกตั้งในทุกระดับที่ส่อจะไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4) ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ทุกมาตรา

5) เป็นตัวแทนประชาชนในการนำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาล หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม เดือดร้อนและเสียหาย จาการใช้อำนาจรัฐหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย

ประชาชนหรือ Fc ท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก “องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน” โดยไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยการเขียนจดหมายแจ้งความประสงค์

พร้อมระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่ชัดเจน พร้อมถ่ายสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 แผ่น เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งขีดทับและเขียนข้อความว่า “สมัครสมาชิกองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน” ลงวันที่สมัครให้ครบ แล้วจัดส่งเป็นจดหมายไปรษณีย์มาที่ ตู้ ปณ.9 ปณล.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

"ศรีสุวรรณ" ประกาศตั้ง “องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน” เน้นงานถนัด ตรวจสอบ จับผิด

และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน “ศรีสุวรรณ” ก็ได้โพสต์ข้อความบอกเล่าความคืบหน้า หลังจากประกาศก่อตั้งองค์กรใหม่ว่า

“มาก่อนใคร ! หลังจากประกาศตั้งองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน มีพี่น้องประชาชนชาวบ่อทอง ชลบุรีผู้มีอุดมการณ์เดียวกัน รีบเดินทางมาให้กำลังใจและสมัครเป็นสมาชิกองค์กรรักชาติ รักแผ่นดินก่อนใครเพื่อน ขอบคุณครับ เราจะลุยจับผิดนักการเมือง-พรรคการเมืองที่ฝ่าฝืนกฎหมายไปด้วยกันครับ”

"ศรีสุวรรณ" ประกาศตั้ง “องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน” เน้นงานถนัด ตรวจสอบ จับผิด

ที่มา FB : ศรีสุวรรณ จรรยา

related