svasdssvasds

ปมดราม่าสลับขั้ว ภูมิธรรม แจงเป็นความเข้าใจผิด ย้ำจุดยืนหนุน พิธา เป็นนายกฯ

ปมดราม่าสลับขั้ว ภูมิธรรม แจงเป็นความเข้าใจผิด ย้ำจุดยืนหนุน พิธา เป็นนายกฯ

“ภูมิธรรม เวชยชัย” ยืนยัน “เพื่อไทย”จับมือ “ก้าวไกล” จัดตั้งรัฐบาลตามเจตจำนงของประชาชนให้สำเร็จ ไม่ตั้งรัฐบาลแข่งกับ “ก้าวไกล”

"ภูมิธรรม เวชยชัย" รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความชี้แจง กรณีการให้สัมภาษณ์กับพิธีกรในรายการหนึ่ง แล้วมีการเผยแพร่ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในจุดยืนของพรรคเพื่อไทย ดังต่อไปนี้

จากกรณีที่ “คุณอนุชา ขำดวง” พิธีกรจากไทยพีบีเอสได้ทวีตบทสรุปของ “คุณอนุชา” ที่ถามผมในการสัมภาษณ์เรื่องการจับมือกันจัดตั้งรัฐบาล 8 พรรคว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะสลับขั้วไปจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคอื่นนอกเหนือจาก 8 พรรคเดิม จนก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ซึ่งเป็นบทสรุปที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จนก่อให้เกิดความไม่สบายใจของประชาชน และสมาชิกบางส่วนของพรรคแกนนำเกิดความเคลือบแคลงสงสัย ในความร่วมมือของ “พรรคเพื่อไทย” ที่จะร่วมมือกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลนั้น

ปมดราม่าสลับขั้ว ภูมิธรรม แจงเป็นความเข้าใจผิด ย้ำจุดยืนหนุน พิธา เป็นนายกฯ

"ภูมิธรรม" ระบุต่อไปว่า ผมขอเรียนยืนยันอย่างหนักแน่นในจุดยืนของ “พรรคเพื่อไทย” ที่ผมเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้บริหารว่า..พรรคเพื่อไทยยืนยันในจุดยืนที่ชัดเจนที่ประกาศต่อสาธารณะหลายครั้ง ว่าเราจะไม่จัดตั้งรัฐบาลแข่งกับ “พรรคก้าวไกล” แม้ว่าเราจะเป็นพรรคอันดับสอง

ผมและ “พรรคเพื่อไทย” มีท่าทีหลายครั้งที่ชัดเจนว่าเรายืนยันที่จะสนับสนุนและผลักดันให้การจัดตั้งรัฐบาลของ  “พรรคก้าวไกล” และ 8 พรรคร่วม ที่ได้แถลงอย่างชัดเจนว่าจะจับมือกันและสนับสนุนให้ “คุณพิธา” ซึ่งเป็นแคนดิเดทนายกฯ ของพรรคแกนนำได้บรรลุเป้าหมายจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ

ส่วนคำถามการสมมุติต่างๆ เช่นเรื่อง รัฐบาลแห่งชาติ / เรื่องการสลับขั้ว / หรือเรื่องการสรรหานายกฯ คนนอก ผมได้ตอบชัดเจนว่า ยังไม่ใช่เรื่องที่ควรให้ความสำคัญที่จะต้องนำมาหารือในปัจจุบัน เพราะประเด็นนี้ไม่สะท้อนเจตจำนงของพี่น้องประชาชนที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมา และสถานการณ์ของความร่วมมือในการจัดตั้งรัฐบาลกำลังอยู่ในกระบวนการที่เป็นไปด้วยดี

ปมดราม่าสลับขั้ว ภูมิธรรม แจงเป็นความเข้าใจผิด ย้ำจุดยืนหนุน พิธา เป็นนายกฯ

หากมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นและมีความชัดเจนว่า สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ก็จะเป็นเรื่องที่ทั้ง 8 พรรคร่วม ควรนำมาหารือถึงทางออกร่วมกันโดยอยู่บนจุดยืนของการยึดหลักประชาธิปไตย ตามมติของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ

ดังนั้น จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิด และก่อให้เกิดความไม่เข้าใจอันจะเป็นอุปสรรคต่อการร่วมมือกันของ 8 พรรคการเมืองที่กำลังร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล และผมอยากเรียนถึงสื่อมวลชนทุกท่านในการสื่อสารที่ยึดโยงกับข้อเท็จจริงเพื่อไม่ทำให้เกิดความสับสนไปมากกว่านี้

ปมดราม่าสลับขั้ว ภูมิธรรม แจงเป็นความเข้าใจผิด ย้ำจุดยืนหนุน พิธา เป็นนายกฯ

ที่มา FB : Phumtham Wechayachai

related