svasdssvasds

“ศรีสุวรรณ” ร้องเอาผิด “พิธา” บอกยี่ห้อเหล้าออกสื่อฯ ส่อผิดกฎหมาย

“ศรีสุวรรณ” ร้องเอาผิด “พิธา” บอกยี่ห้อเหล้าออกสื่อฯ ส่อผิดกฎหมาย

“ศรีสุวรรณ จรรยา” บุก “กรมควบคุมโรค” ร้องเอาผิด “พิธา” พูดถึงยี่ห้อเหล้าออกสื่อออนไลน์ ส่อผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

วันนี้ (7 มิ.ย.66) เวลา 9.00 น. ที่กรมควบคุมโรค “ศรีสุวรรณ จรรยา” เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เพื่อชี้เป้าเอาผิด “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค

หลังจากเจ้าตัวไปออกรายการ กรรมการข่าว “คุยนอกจอ” ของ “สรยุทธ สุทัศนะจินดา” ซึ่งในการให้สัมภาษณ์ “พิธา” กล่าวตอนหนึ่งถึงนโยบายสุราก้าวหน้า และรสนิยมการดื่มของตัวเอง พร้อมกับเปิดเผยชื่อยี่ห้อและเชียร์สุราชุมชนที่ตัวเองดื่มหลายชื่อ อันเข้าข่ายเป็นการโฆษณา ต้องห้ามตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 มาตรา 32 บัญญัติไว้ชัดเจนว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือทางอ้อม

“ศรีสุวรรณ” ร้องเอาผิด “พิธา” บอกยี่ห้อเหล้าออกสื่อฯ ส่อผิดกฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ศรีสุวรรณ" ระบุว่า การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆ โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระทำได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเท่านั้น ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

บทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าว กำหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา 43 สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา 32 คือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่ เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากต้องระวางโทษแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ประกอบกับมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ 2563 ออกมาบังคับใช้แล้วด้วย

“ศรีสุวรรณ” ร้องเอาผิด “พิธา” บอกยี่ห้อเหล้าออกสื่อฯ ส่อผิดกฎหมาย

"ศรีสุวรรณ" ระบุว่า รายการดังกล่าว มีผู้เข้าชมรายการหลายแสนคน มีการแชร์ภาพและข้อความ และนำคลิปวิดีโอไปเผยแพร่ต่ออย่างมากมายในโซเชียลมีเดีย ทั้งในเฟซบุ๊ก ติ๊กต๊อก ทวิตเตอร์ และกลุ่มไลน์ ซึ่งผู้ที่นำไปเผยแพร่ถือว่าผิดกฎหมายทั้งหมด สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงต้องนำความมาร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรคในวันนี้ เพื่อให้บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดและดำเนินการเอาผิด “พิธา” และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามครรลองของกฎหมายต่อไป

อนึ่ง มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจถือเป็นอีกหนึ่งกรณี ที่ทำให้ “พิธา” ตกม้าตาย ไปไม่ถึงฝันเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ได้หรือไม่ด้วย เพราะหาก “พิธา” โดนโทษจำคุกในเรื่องนี้ แม้จะรอลงอาญา แต่คุณสมบัติรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 160 (7) บัญญัติว่า ต้องไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

related