svasdssvasds

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2566 ปฏิทินวันหยุดราชการ/เอกชน ประจำปี 2023

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2566 ปฏิทินวันหยุดราชการ/เอกชน ประจำปี 2023

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2566 ปฏิทินวันหยุดราชการ/เอกชน ประจำปี 2023 วันอาสาฬหบูชา, เข้าพรรษา, วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2566 ปฏิทินวันหยุดราชการ/เอกชน ประจำปี 2023

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2566 ล่าสุด วันหยุดราชการ ธนาคาร เอกชน ปฏิทินเดือน ก.ค. 2566 รวมวันสำคัญ 4 วัน (รวมวันหยุดชดเชยพิเศษ 1 วัน)

ข่าวที่น่าสนใจ

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2566 ปฏิทินวันหยุดราชการ/เอกชน ประจำปี 2023

ปฏิทินวันหยุดเดือนสิงหาคม 2566 เช็กเลยมีวันไหน ราชการ เอกชน หยุดบ้าง?

 

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 "วันอาสาฬหบูชา" 

วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก และทรงแสดงพระปฐมเทศนา "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" เป็นครั้งแรก

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 "วันเข้าพรรษา" 

วันที่กำหนดให้พระสงฆ์จำวัดเป็นเวลา 3 เดือน และมีกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายเทียนพรรษา และเป็นวันหยุดราชการตามประเพณีด้วย

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 "วันแม่แห่งชาติ"

วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะให้ "หยุดชดเชย" วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 แทนนั่นเอง

 

วันหยุด สิงหาคม พ.ศ. 2566

  • วันที่ 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา
  • วันที่ 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา
  • วันที่ 12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ
  • วันที่ 14 สิงหาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
related