svasdssvasds

รถไฟฟ้าสายสีชมพู (น้องนมเย็น) ช่วงแคราย-มีนบุรี เตรียมเปิดให้ทดลองแล้ว

รถไฟฟ้าสายสีชมพู (น้องนมเย็น) ช่วงแคราย-มีนบุรี เตรียมเปิดให้ทดลองแล้ว

นายกฯ เตรียมตรวจสอบความพร้อมก่อนทดสอบการเดินรถไฟฟ้า (Trial Run) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี วันจันทร์ที่ 10 ก.ค. นี้

 การรถไฟฟ้ามหานครขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ถือเป็นหนึ่งในโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในความรับผิดชอบของ รฟม. โดยเป็นระบบไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) มีจำนวนทั้งสิ้น 30 สถานี ระยะทางรวมประมาณ 34.5 กิโลเมตร

 โครงการ ฯ มีโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดสาย เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี บนถนนรัตนาธิเบศร์ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่สถานีมีนบุรี

 มีอาคารจอดแล้วจร (Park and Ride) สำหรับผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวบริเวณเดียวกับพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง สถานีมีนบุรี โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 การดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ มีความก้าวหน้างานโยธา ร้อยละ 96.97 ความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้า ร้อยละ 97.34 และความก้าวหน้าโดยรวม ร้อยละ 97.15

รถไฟฟ้าสายสีชมพู (น้องนมเย็น) ช่วงแคราย-มีนบุรี เตรียมเปิดให้ทดลองแล้ว

 ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการตรวจสอบความพร้อมก่อนทดสอบการเดินรถไฟฟ้า (Trial Run) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพูช่วงแคราย - มีนบุรี
ณ สถานีมีนบุรี - สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ - สถานีลาดปลาเค้า เพื่อสร้างความมั่นใจในความพร้อมและความปลอดภัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ความคืบหน้า รถไฟฟ้าสายสีชมพู – สายสีเหลือง พร้อมเปิดใช้เต็มรูปแบบปีหน้า

• ชมภาพ รถไฟฟ้าสายสีชมพู – สายสีเหลือง โมโนเรลแรกของไทย พร้อมเปิดใช้ปลายปี 65

• รฟม. แจงรถไฟฟ้าสายสีชมพูต่อขยายเข้าเมืองทองไม่ได้เอื้อประโยชน์เอกชน

 ก่อนที่จะมีการเปิดทดสอบการเดินรถไฟฟ้าในการให้บริการประชาชน โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมคณะตรวจสอบความพร้อมฯ ตามกำหนดการ ดังนี้ 

•เวลา 13.30 น. นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงสถานีมีนบุรี รับฟังรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรีจากผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

• ก่อนเยี่ยมชมจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ในอนาคต

 

• จากนั้น นายกรัฐมนตรีร่วมทดสอบการเดินรถโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู เส้นทางสถานีมีนบุรี (PK30) ไปยังสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK12) และย้อนเส้นทางกลับมาสิ้นสุดที่สถานีลาดปลาเค้า (PK18) กรุงเทพมหานคร  

ซึ่งจะใช้เวลาเดินทาง 30 นาที โดยจะเดินทางถึงสถานีลาดปลาเค้า (PK18) ในเวลาประมาณ 14.30 น. 

related