svasdssvasds

ชมภาพ รถไฟฟ้าสายสีชมพู – สายสีเหลือง โมโนเรลแรกของไทย พร้อมเปิดใช้ปลายปี 65

ชมภาพ รถไฟฟ้าสายสีชมพู – สายสีเหลือง โมโนเรลแรกของไทย พร้อมเปิดใช้ปลายปี 65

“ศักดิ์สยาม“ รมว.คมนาคม ตามความคืบหน้ารถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีเหลือง - สายสีชมพู และทดลองนั่งขบวนรถไฟฟ้าเพื่อทดสอบระบบ เตรียมความพร้อมการเดินรถเสมือนจริงปลายปีนี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง แผนการพัฒนาโครงการฯ ในอนาคต การเชื่อมต่อกับโครงการขนส่งมวลชนอื่น ๆ และความพร้อมของขบวนรถต่าง ๆ รวมถึงแผนการเตรียมเปิดให้บริการเดินรถ

สำหรับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี เป็นโครงการตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-MAP) โดยกำหนดให้เป็นระบบขนส่งมวลชนสายรองประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยวแบบคร่อมราง (Straddle Monorail) ที่ก่อสร้างเป็นทางยกระดับตลอดเส้นทาง 2 สายแรกของประเทศไทย

รถไฟฟ้าสายสีชมพู

เมื่อการก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้ง 2 สายทางแล้วเสร็จ จะช่วยเติมเต็มโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ช่วยให้ประชาชนเดินทางจากชานเมืองสู่ใจกลางเมืองได้แบบไร้รอยต่อ เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการก่อสร้างพบว่าบางพื้นที่มีสาธารณูปโภคตามแนวเส้นทางก่อสร้างอยู่ด้วย ส่งผลให้การก่อสร้างมีความล่าช้า ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายให้เร่งประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การก่อสร้างเดินหน้าได้อย่างราบรื่นแล้วเสร็จตามกำหนด และดำเนินการคืนพื้นที่โดยเร็วเพื่อบรรเทาปัญหาจราจร ลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนให้มากที่สุด พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) และการกำหนดอัตราค่าโดยสารที่มีความหมาะสม เป็นธรรม

รถไฟฟ้าสายสีชมพู

ย้อนชมคลิป Universal Design ที่ผู้พิการเรียกร้อง

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง มีแนวเส้นทางเริ่มต้นที่แยกรัชดา - ลาดพร้าว บริเวณหน้าอาคารจอดแล้วจร สถานีลาดพร้าว ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ไปตามแนวถนนลาดพร้าว ถึงทางแยกบางกะปิ เข้าสู่ถนนศรีนครินทร์ ข้ามทางแยกต่างระดับพระราม 9 ผ่านแยกพัฒนาการ แยกศรีนุช แยกศรีอุดม แยกศรีเอี่ยม แยกศรีเทพา เข้าสู่ถนนเทพารักษ์ และสิ้นสุดที่บริเวณแยกเทพารักษ์ รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 30.4 กิโลเมตร ประกอบด้วย สถานีทั้งหมด 23 สถานี ศูนย์ซ่อมบำรุง 1 แห่ง และอาคารจอดแล้วจร 1 แห่ง

รถไฟฟ้าสายสีชมพู

ชมภาพ รถไฟฟ้าสายสีชมพู – สายสีเหลือง โมโนเรลแรกของไทย พร้อมเปิดใช้ปลายปี 65

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง มีการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าอีก 4 สาย ประกอบด้วย

  1. สถานีลาดพร้าว (YL01) เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน)
  2. สถานีแยกลำสาลี (YL09) เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
  3. สถานีหัวหมาก (YL11) เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์และรถไฟทางไกลสายตะวันออก
  4. สถานีสำโรง (YL23) เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี มีจุดเริ่มต้นบนถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณถัดจากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ผ่านแยกแครายเข้าสู่ถนนติวานนท์ ตัดเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะที่บริเวณใกล้กับ    ห้าแยกปากเกร็ด ผ่านแยกหลักสี่ เข้าสู่ถนนรามอินทราจนถึงแยกมีนบุรี เลี้ยวขวาสู่ถนนรามคำแหง ซึ่งมีสถานีสุดท้ายที่บริเวณใกล้ซอยรามคำแหง 192 ระยะทางประมาณ 34.5 กิโลเมตร ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 30 สถานี ศูนย์ซ่อมบำรุง 1 แห่งและอาคารจอดแล้วจร 1 แห่ง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าอีก 4 สาย ประกอบด้วย

  1. สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง)        
  2. สถานีหลักสี่ (PK14) เชื่อมต่อกับโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  3. สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (PK16) เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต    
  4. สถานีมีนบุรี (PK30) เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูนี้มีความคืบหน้ากว่า 90% คาดว่าต้นปี 2566 จะสามารถเปิดบริการได้และจะเปิดได้เต็มรูปแบบภายในปี2566 โดยสายสีชมพูจะมีระยะทาง 34.5กม. เริ่มจากมีนบุรี สิ้นสุดที่แครายและมีส่วนต่อขยายไปที่เมืองทองธานี ส่วนสายสีเหลืองจะวิ่งจากสำโรงมาที่มีนบุรี ซึ่งหลังจากเปิดบริการในปีหน้าคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ 190,000-200,000 คนต่อสาย โดยการที่มาดูวันนี้ทุกอย่างยังคงเป็นไปตามแผน โดยที่สถานีมีนบุรีก็จะมีศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้าแล้วยังมีอาคารจอดรถไว้ให้ผู้ที่มาใช้บริการด้วยและคาดว่าปัญหาการจราจรของเส้นทางรถไฟฟ้า2สายนี้น่าจะคลี่คลายลง และปัญหา PM2.5 ก็คงเบาลงด้วย

รถไฟฟ้าสายสีชมพู

ชมภาพ รถไฟฟ้าสายสีชมพู – สายสีเหลือง โมโนเรลแรกของไทย พร้อมเปิดใช้ปลายปี 65

ขณะนี้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้รับมอบขบวนรถแล้ว 28 ขบวน จากทั้งหมด 30 ขบวน และรถไฟฟ้าสายสีชมพูได้รับมอบขบวนรถแล้ว 26 ขบวนจากทั้งหมด 42 ขบวน และในส่วนขบวนรถไฟฟ้าที่เหลือจะจัดส่งถึงประเทศไทยได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2565

จะได้นั่งเมื่อไหร่ ?

สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และในเดือนตุลาคม 2565 สำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพู โดยโครงการรถไฟฟ้าทั้ง 2 สายทาง อยู่ระหว่างทดสอบการเดินรถ และมีแผนกำหนดการทดสอบเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) เริ่มภายในเดือนตุลาคม 2565 ก่อนจะเปิดให้บริการบางช่วงอย่างเป็นทางการในไตรมาสแรกของปี 2566