svasdssvasds

‘แพทองธาร’ นั่งรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ พร้อมพาไทย สู่ประเทศรายได้สูง

‘แพทองธาร’ นั่งรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ พร้อมพาไทย สู่ประเทศรายได้สูง

‘แพทองธาร’ ฝากเนื้อฝากตัว นั่งเป็นรองประธาน ซอฟต์พาวเวอร์ ยืนยันพร้อมทำงานอย่างหนัก เพื่อพาประเทศพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง สู่ประเทศรายได้สูง ลุยจัดตั้งองค์กรพัฒนาอุตสาหกรรมและศักยภาพของคน 

จากการประชุม ครม.นัดแรก ของรัฐบาลนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน เมื่อวันที่ (13 ก.ย.) ที่ มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ว่าด้วยซอฟต์พาวเวอร์

 

ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าว มีดังนี้

  • "เศรษฐา ทวีสิน" นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
  • แพทองธาร ชินวัตร เป็นรองประธาน
  • พันศักดิ์ วิญญรัตน์ เป็นที่ปรึกษา
  • นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกฯ เป็นผู้กำกับดูแลดำเนินการ 
  • นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เป็นกรรมการและเลขานุการ

ซึ่งบทบาทของคณะกรรมชุดนี้ เพื่อกำหนดแนวทาง รูปแบบและกติกาการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ 

‘แพทองธาร’ นั่งรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ พร้อมพาไทย สู่ประเทศรายได้สูง

ล่าสุด แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ตั้งแต่ปักหมุดนโยบายซอฟต์พาวเวอร์แล้ว ที่เพื่อไทยถูกตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงใช้คำว่า ซอฟต์พาวเวอร์ เราเข้าใจคำนี้จริงหรือไม่ 

ซอฟต์พาวเวอร์ ไม่เท่ากับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ขั้นแรกอยากอธิบายว่า ซอฟต์พาวเวอร์ ไม่เท่ากับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ แต่ซอฟต์พาวเวอร์ ครอบคลุมทั้งการพัฒนาคนที่มีทักษะสูง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเมืองประชาธิปไตย และ การต่างประเทศที่เรียกว่า ‘การทูตเชิงวัฒนธรรม’ (Cultural Diplomacy) ซอฟต์พาวเวอร์จึงไม่ใช่แค่มิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือมิติทางการเมืองระหว่างประเทศแต่จะต้องทำงานอีกหลายด้านเพื่อให้เกิดการพัฒนา จนสามารถส่งออกวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ หรือคุณค่าไปสู่นานาประเทศ และกลายเป็นผู้นำในระดับโลกต่อไป

นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราจะต้องอาศัยความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อออกแบบนโยบายการส่งออกวัฒนธรรม ทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนในด้านงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ แรงงาน กระทรวงพาณิชย์มาช่วยสนับสนุนเรื่องการค้าการตลาด และอีกหลายกระทรวงที่ต้องเข้ามาร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากอุตสาหกรรมหลายท่านมาช่วยกันชี้เป้าอุปสรรค ปัญหา เพื่อนำไปสู่การปลดล็อก และช่วยกันออกแบบนโยบายสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเติบโต เพื่อขยายตลาดค้าขายสินค้าทางวัฒนธรรมไปสู่ตลาดโลก

นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากอุตสาหกรรมหลายท่านมาช่วยกันชี้เป้าอุปสรรค ปัญหา เพื่อนำไปสู่การปลดล็อก และช่วยกันออกแบบนโยบายสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเติบโต เพื่อขยายตลาดค้าขายสินค้าทางวัฒนธรรมไปสู่ตลาดโลก

‘แพทองธาร’ นั่งรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ พร้อมพาไทย สู่ประเทศรายได้สูง

หัวใจของการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์

การพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ อุตสาหกรรม และศักยภาพของคน 

  • การพัฒนาอุตสาหกรรม จะตั้ง THACCA องค์กรพัฒนาอุตสาหกรรม โมเดลเดียวกับ KOCCA ในเกาหลีใต้ หรือ TAICCA ในไต้หวัน ซึ่งช่วงก่อนเลือกตั้งได้เดินสายขอความเห็น และระดมความคิดกันว่าจะพัฒนาอุตสาหกรรมให้ดีกว่านี้ได้อย่างไร และพบว่ายังมีโอกาสอีกมากในอุตสาหกรรมสร้างซอฟต์พาวเวอร์
  • การพัฒนาศักยภาพของคน อยู่ในนโยบาย OFOS – One Family One Soft Power นโยบายพัฒนาศักยภาพคน พัฒนาคนให้มีสกิลสร้างสรรค์ ขยับทักษะแรงงานไทยให้มีทักษะแรงงานขั้นสูง 

ซึ่งตลอดการทำงานช่วงก่อนเลือกตั้ง อิ๊งค์และทีมนโยบาย ได้ไปพบปะ ขอความเห็น และระดมความคิดกันว่าพัฒนาอุตสาหกรรมให้ดีกว่านี้ได้อย่างไร และพบว่ายังมีโอกาสอีกมากในอุตสาหกรรมสร้างซอฟต์พาวเวอร์บ้านเราค่ะ

เพื่อไทยจะเดินหน้า ร่วมทำงานกับภาคเอกชนขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะทำงานจากภาคเอกชนที่จะมาร่วมกันทำงานหลังจากนี้นะคะ ขอฝากตัวกับทุกท่านด้วย เรามาร่วมกันทำงานอย่างหนัก พาประเทศพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูงค่ะ

‘แพทองธาร’ นั่งรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ พร้อมพาไทย สู่ประเทศรายได้สูง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

related