svasdssvasds

ราชทัณฑ์ เผย "ทักษิณ" ได้อยู่รพ.ต่อเกิน 30 วัน สาเหตุการรักษายังไม่สิ้นสุด

ราชทัณฑ์ เผย "ทักษิณ" ได้อยู่รพ.ต่อเกิน 30 วัน สาเหตุการรักษายังไม่สิ้นสุด

กรมราชทัณฑ์ เผย “ทักษิณ” รักษาตัวครบกำหนด 30 วันแล้ว แต่การรักษายังไม่สิ้นสุดจึงมีหนังสือขออยู่โรงพยาบาลตำรวจต่อ เพราะได้รับการผ่าตัด

"ทักษิณ" ได้อยู่โรงพยาบาลต่อเกิน 30 วัน

วันที่ 20 กันยายน 2566 กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงประเด็นที่สื่อให้ความสนใจ กรณี "นายทักษิณ  ชินวัตร" ที่อยู่ในความควบคุมของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งรับตัวไว้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 และต่อมามีอาการป่วยฉุกเฉินต้องส่งตัวออกรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลตำรวจในคืนดังกล่าว โดยจะครบระยะเวลาสามสิบวัน ที่ส่งตัวออกไปรักษาพยาบาลภายนอก ในวันพรุ่งนี้ (21 กันยายน 2566)

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ.2563 กำหนดไว้ว่า กรณีผู้ต้องขังพักรักษาตัวนอกเรือนจำเกินกว่าสามสิบวัน ให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมความเห็นของแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วยและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

โดยกรมราชทัณฑ์ได้รับหนังสือจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร รายงานความเห็นแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ ระบุเหตุผลความจำเป็นของ นายทักษิณ ที่จำเป็นต้องรักษาตัวเกิน 30 วัน เนื่องจากการรักษายังไม่สิ้นสุดเพราะได้เข้ารับการผ่าตัดฯ และยังคงต้องรักษาตัวอยู่ต่อ ณ โรงพยาบาลตำรวจ

สถิติผู้ต้องขังรักษาตัวนอกเรือนจำเกิน 30 วัน จำนวน 14 ราย

ทั้งนี้  ในห้วงระยะเวลาปี งบประมาณ พ.ศ.2566 กรมราชทัณฑ์มีสถิติผู้ต้องขังรักษาตัวนอกเรือนจำเกินกว่าสามสิบวัน จากเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศกว่า 140 ราย และในเดือนนี้มีสถิติ จำนวน 14 ราย ที่เสนอมายังกรมราชทัณฑ์ (รวมกรณีนายทักษิณฯ) และกรมราชทัณฑ์ได้เห็นชอบตามความเห็นของแพทย์ที่ทำการรักษาเสนอมา 

 

โดยที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ดำเนินการตามความเห็นแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วย และคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้ต้องขังเป็นสำคัญ ส่วนรายละเอียดของผู้ป่วยทุกราย ตามกฎหมายไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยให้ทราบได้

ราชทัณฑ์ เผย "ทักษิณ" ได้อยู่รพ.ต่อเกิน 30 วัน สาเหตุการรักษายังไม่สิ้นสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related