svasdssvasds

คนไทยมีโอกาสได้งานทำ ! หลัง 8 เดือน ต่างชาติลงทุนไทยอื้อ ปิโตรเลียมมาแรง !

คนไทยมีโอกาสได้งานทำ ! หลัง 8 เดือน ต่างชาติลงทุนไทยอื้อ ปิโตรเลียมมาแรง !

เด็กจบใหม่ คนที่กำลังตกงานมีโอกาสได้งานทำ ! หลังฟ้าเปิด กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า 8 เดือนแรก ปี’66 ต่างชาติลงทุนไทยกว่า 6.57 หมื่นล้านบาท ญี่ปุ่นครองแชมป์ ด้านสายงานปิโตรเลียมยังมาแรง

ใครที่กำลังจบใหม่ หรือใครที่กำลังตกงานฟังทางนี้ เพราะการลงทุนไทยกำลังไปได้สวยหลังโควิด-19 เรื่องนี้ถูกเปิดเผยจากนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า 8 เดือนของปี 2566 (มกราคม - สิงหาคม) มีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จำนวน 435 ราย

ทั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 145 ราย และการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 290 ราย เงินลงทุนทั้งสิ้น 65,790 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 4,491 คน โดยชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุน 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น 99 ราย  23% เงินลงทุน 21,981 ล้านบาท สิงคโปร์ 72 ราย  17% เงินลงทุน 13,995 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา 71 ราย 16% เงินลงทุน 3,070 ล้านบาท จีน 31 ราย  7% เงินลงทุน 11,851 ล้านบาท และฮ่องกง 19 ราย 4% เงินลงทุน 5,359 ล้านบาท

สำหรับธุรกิจที่มาแรง และได้รับอนุญาตเดือนมกราคม - สิงหาคม 2566 ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ นโยบายการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น

 • บริการขุดเจาะหลุมปิโตรเลียมภายในบริเวณพื้นที่แปลงสำรวจที่ได้รับสัมปทานในอ่าวไทย
 • บริการบำรุงรักษาหลุมขุดเจาะปิโตรเลียมบนชายฝั่ง
 • บริการออกแบบ จัดซื้อ จัดหา ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนา ทดลองระบบ เชื่อมระบบ และการเปิดใช้งาน ตลอดจนการ บริหารจัดการสำหรับโครงการรถไฟฟ้า
 • บริการก่อสร้าง รวมทั้ง ติดตั้งและทดสอบเกี่ยวกับการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก
 • บริการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และสำหรับที่ใช้ในสถานพยาบาล
 • บริการซอฟต์แวร์ ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT
 • บริการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งให้บริการแก่กิจการของวิสาหกิจในเครือในต่างประเทศ

ขณะเดียวกันการลงทุนในพื้นที่ EEC ของนักลงทุนต่างชาติ เดือนมกราคม - สิงหาคม 2566 มีนักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC 86 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมด โดยมีมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ EEC 14,283 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของเงินลงทุนทั้งหมด เป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น 37 ราย ลงทุน 6,216 ล้านบาท จีน 13 ราย ลงทุน 1,053 ล้านบาท ฮ่องกง 6 ราย ลงทุน 4,046 ล้านบาท และประเทศอื่นๆ 30 ราย ลงทุน 2,968 ล้านบาท โดยธุรกิจที่ลงทุน เช่น

 • บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารจัดการกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ
 •  บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค เช่น การเลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การวางแผนติดตั้งและทดสอบการทำงานของเครื่องจักร วางแผนประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยในการทำงานสำหรับการใช้เครนหรือเครื่องจักรในการเคลื่อนย้ายสินค้า เป็นต้น
 • บริการรับจ้างผลิตเครื่องจักร และชิ้นส่วนของเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม
 •  บริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ
 • บริการออกแบบแม่พิมพ์โลหะสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

การลงทุนดังกล่าวนับว่าเป็นข่าวดีมากๆ สำหรับประเทศไทย หลังจากที่การลงทุนชะลอตัวไปพักใหญ่จากโควิด-19 ในเมื่อการลงทุนขยายตัวได้ดีผลที่ตามมาคือการจ้างงานในไทยจะมีมากขึ้น ส่งผลดีต่อการจ้างงานใหม่สำหรับเด็กจบใหม่ หรือคนที่ตกงานอยู่ หรือแม้กระทั่งแต่คนที่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ก็จะได้รับโอกาสนี้เพิ่มขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related