svasdssvasds

JobsDB แพลตฟอร์มหางานออนไลน์ ใช้ AI Smart Technology หาคนง่าย-เร็วกว่าเดิม

JobsDB แพลตฟอร์มหางานออนไลน์ ใช้ AI Smart Technology หาคนง่าย-เร็วกว่าเดิม

JobsDB แพลตฟอร์มหางานออนไลน์ นำ Smart Technology และ AI เข้ามาช่วยในการหาบุคลากร ซึ่งจะช่วยให้แพลตฟอร์มสามารถหาผู้สมัครงานที่มีคุณภาพได้ง่ายและตรงกับงานมากขึ้นและสะดวกกว่าเดิม

JobsDB แพลตฟอร์มหางานออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลคนหางานกว่า 3 ล้านรายในปัจจุบัน และขณะนี้ได้พัฒนาแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Smart Technology ที่จะช่วยให้บริษัทและคนหางานสามารถเข้าถึงกันได้มากขึ้น และตรงกับความต้องการมากขึ้นกว่าเดิม โดยใช้เทคโนโลยีดังนี้

JobsDB แพลตฟอร์มหางานออนไลน์ ใช้ AI Smart Technology หาคนง่าย-เร็วกว่าเดิม 1. Smarter Search ระบบการค้นหาผู้หางานได้ตรงตามความต้องการหรือตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ขององค์กร ภายในระยะเวลาอันสั้น

2. Smart Filter การคัดกรองข้อมูลของผู้หางานสำหรับองค์กร เพื่อประหยัดเวลาในการค้นหาผู้สมัครงานให้ได้ตรงตามความต้องการสูงสุด

3. การขับเคลื่อนเทคโนโลยี ด้วยระบบเทคโนโลยี A.I. ที่เรียนรู้และเลือกสรรผู้หางานที่เหมาะสมให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

การที่แพลตฟอร์มหางานออนไลน์ JobsDB จะช่วยพัฒนาให้คนกว่า 3 ล้านคนที่ใช้แพลตฟอร์มสามารถหางานที่ตรงใจ และบริษัทและองค์กรกว่า 90,000 ราย ก็ได้รับคนที่ตรงกับคุณสมบัติมากยิ่งขึ้น ซึ่ง Smart Technology ทำให้ผู้หางานสามารถเข้าถึงโอกาสในตำแหน่งงานที่เหมาะสมซึ่งตรงกับทักษะและประสบการณ์ของพวกเขาได้รวดเร็วขึ้นถึง 6 เท่า

JobsDB แพลตฟอร์มหางานออนไลน์ ใช้ AI Smart Technology หาคนง่าย-เร็วกว่าเดิม ปัจจุบัน JobsDB มีพาร์ทเนอร์สำคัญมากมาย เช่น บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ผู้นำธุรกิจอาหารชื่อดังเจ้าของแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า, GON ทัก, GON EXPRESS, Charna, RedSun, ศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น และศูนย์อบรมฟู้ดแพชชั่น ซึ่งในอนาคตการหางานออนไลน์จะเป็นเรื่องสำคัญ

JobsDB แพลตฟอร์มหางานออนไลน์ ใช้ AI Smart Technology หาคนง่าย-เร็วกว่าเดิม เนื่องจากในปัจจุบันบางบริษัทก็หาคนได้ไม่เพียงพอหากใช้การรับสมัครแบบออฟไลน์ ซึ่งทางแพลตฟอร์ม JobsDB ยังได้นำ Smart Technology และ AI เข้ามาช่วยให้การใช้งานง่ายขึ้นไปอีก 

related