svasdssvasds

นายกฯเศรษฐา ประชุม ก.ตร.ถกแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่ งดสัมภาษณ์สื่อ

นายกฯเศรษฐา ประชุม ก.ตร.ถกแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่ งดสัมภาษณ์สื่อ

นายกฯเศรษฐา ประชุม ก.ตร.แต่งตั้ง ผบ.ตร.คนที่ 14 สตช. จัดเตรียมกองเกียรติยศให้การต้อนรับ ผบ.ตร.-รองผบ.ตร.ยืนรอต้อนรับ ด้านนายกฯ ยืนรับความเคารพแถวกองเกียรติยศ พร้อมถวายสักการะพระบรมรูปหล่อรัชกาลที่ 9 ก่อนขึ้นประชุมโดยไม่ให้สัมภาษณ์

นายกฯ เป็นประธานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 10/2566

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 10/2566

สำหรับการประชุม ก.ตร.วันนี้มีวาระสำคัญ คือ

  • พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) คนใหม่ และเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  • เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.ตร. เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เรื่องที่เสนอพิจารณา การขอขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์
  • ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ
  • ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
  • ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม วาระประจำปี 2565
  • ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น นอกวาระประจำปี
  • ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชาที่พิจารณาเรื่องร้องทุกข์
  • ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม กรณีถูกลงโทษภาคทัณฑ์
  • ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่อาจารย์ (สบ4)
  • การเลื่อนเงินเดือนหรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย.66) แก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินระดับ ส.6 ขึ้นไป

นายกฯเศรษฐา ประชุม ก.ตร.ถกแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่

การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ตามร่าง พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. … และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น หรือในระดับต่ำลงไปในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. … ที่ออกตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565, การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพื่อรองรับการยุบเลิก บก.รฟ., ขอขยายระยะเวลาการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายกฯเศรษฐา ประชุม ก.ตร.ถกแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่

สตช. เตรียมกองเกียรติยศต้อนรับนายกฯ

บรรยากาศก่อนการประชุม ก่อนที่นายเศรษฐา จะเดินทางมาถึงได้มีฝนตกลงมาโปรยปรายอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดเตรียมกองเกียรติยศเพื่อให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรีที่มาเป็นประธานการประชุมครั้งแรก

ทั้งนี้บรรยากาศด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีประชาชนจำนวนหนึ่งได้ยืนดูให้ความสนใจจากบนสกายวอล์ค ถนนพระรามที่ 1 แขวงและเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

นายกฯเศรษฐา ประชุม ก.ตร.ถกแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่ ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อ

 

โดยทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึง ทางด้าน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ไปยืนรอต้อนรับพร้อมทำความเคารพ นายเศรษฐาก็ได้ยกมือไหว้รับพร้อมยิ้มทักทาย โดยมีพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผบ.ตร. 2 แคนดิเดตให้การต้อนรับด้วย

นายกฯเศรษฐา ประชุม ก.ตร.ถกแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่

นายกฯ ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อ

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินไปยืนบนแท่น เพื่อรับความเคารพจากแถวกองเกียรติยศ ท่ามกลางสายฝน และได้เข้ามาภายในอาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ถวายสักการะพระบรมรูปหล่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ก่อนเข้าประชุมที่ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยไม่ได้กล่าวอะไรกับสื่อมวลชน

นายกฯเศรษฐา ประชุม ก.ตร.ถกแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่ งดสัมภาษณ์สื่อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related