svasdssvasds

ตร.สั่งห้ามชุมนุมสาธารณะ ในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบทำเนียบรัฐบาล

ตร.สั่งห้ามชุมนุมสาธารณะ ในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบทำเนียบรัฐบาล

บช.น.ประกาศ ห้ามชุมนุมสาธารณะ ในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบทำเนียบรัฐบาล มีผลตั้งแต่ 7 ต.ค. - 11 ต.ค. 2566 โดยในวันที่ 10 ต.ค. 2566 กำหนดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

แจงกรณีพบตำรวจควบคุมฝูงชน ใกล้ทำเนียบรัฐบาล

จากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความลงบนสื่อออนไลน์ พบรถเจ้าหน้าที่ตำรวจ รถกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง หรือกองร้อยน้ำหวาน รถเครื่องเสียง และรถควบคุมตัวผู้ต้องหา พร้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณใกล้เคียงทำเนียบรัฐบาล ซึ่งอาจส่งผลให้บางกลุ่มเกิดความกังวลว่าอาจถูกสลายการชุมนุม

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ขอชี้แจงดังนี้ 

เนื่องจากขณะนี้ ได้มีกลุ่มนักกิจกรรมหลายกลุ่ม จัดกิจกรรมอยู่ในพื้นที่ อาทิ บริเวณข้างกระทรวงศึกษาธิการ , ทำเนียบรัฐบาลและบริเวณโดยรอบสนามหลวง , องค์การสหประชาชาติ (UN) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย และเพื่อประโยชน์การอำนวยความสะดวกจราจร , ดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนทั่วไป จึงได้จัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดูแลความสงบเรียบร้อยอยู่บริเวณใกล้เคียง

ทั้งนี้ ขอยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ที่กำหนดใน พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 และจะไม่มีการใช้กำลังเกินกรอบของกฎหมาย ตามที่ถูกกล่าวถึงแต่อย่างใด

บช.น. ขอเรียนพี่น้องประชาชนว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่เป็นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีการใช้กำลังเกินกว่าที่กฎหมายจะให้อำนาจ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทั่วไป

หากพบเห็นหรือมีเบาะแสกี่ยวกับการกระทำความผิด โปรดแจ้งสายด่วน 191 หรือสถานีตำรวจท้องที่

ตร.สั่งห้ามชุมนุมสาธารณะ ในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบทำเนียบรัฐบาล

ห้ามชุมนุมสาธารณะ ในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบทำเนียบฯ

คำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 412/2566 เรื่อง ประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกินห้าสิบเมตร รอบทำเนียบรัฐบาล ตามมาตรา 7 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

ตามที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0015.(บก.น.1) 15/9180 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ขอให้ออกประกาศห้ามการชุมนุมรอบทำเนียบรัฐบาลในรัศมีไม่เกินห้าสิบเมตร
โดยในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 กำหนดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจะมีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ เป็นจำนวนมาก อันส่งผลกระทบต่อการรักษาความ สงบเรียบร้อยของประชาชน

เพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมถึงเพื่อให้การบริหารการจัดการชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ประกอบกับคำสั่งสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ที่ 424/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 จึงประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกินห้าสิบเมตรรอบทำเนียบรัฐบาล รายละเอียดกำหนดพื้นที่ ห้ามชุมนุมรอบทำเนียบรัฐบาล ปรากฎตาม เอกสารแนบท้าย

ตร.สั่งห้ามชุมนุมสาธารณะ ในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบทำเนียบรัฐบาล

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา
24.00 นาฬิกา ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดย พลตำรวจโท ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

ที่มา : กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น. Metropolitan Police Bureau

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

related