svasdssvasds

"แรงงานไทย" ถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่ม 3 ราย จากเหตุความไม่สงบในอิสราเอล

"แรงงานไทย" ถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่ม 3 ราย จากเหตุความไม่สงบในอิสราเอล

กระทรวงการต่างประเทศ อัปเดตสถานการณ์ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในอิสราเอลและกาซา "แรงงานไทย" ถูกควบคุมตัวเพิ่มอีก 3 ราย รวม 22 คน

สถานการณ์การสู้รบของกองทัพอิสราเอล กับกลุ่มฮามาส ทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในบริเวณฉนวนกาซา ทำให้เกิดความอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของชาวไทยในอิสราเอล โดยคาดว่าการสู้รบจะขยายตัวไปอีก

แรงงานไทยถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่ม 3 ราย

ความคืบหน้าล่าสุดสถานการณ์แรงงานไทยในอิสราเอลล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งจำนวนผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลและกาซา สถานะวันที่ 29 ต.ค.66 

  • ผู้เสียชีวิตคงเดิม 32 คน
  • ผู้บาดเจ็บคงเดิม 19 คน
  • ผู้ที่ถูกควบคุมตัวเพิ่มขึ้น 3 คน เป็น 22 คน

แรงงานไทยถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่ม 3 ราย

เที่ยวบินอพยพแรงงานไทยที่จะเดินทางถึงไทยในวันที่ 30 ต.ค. 66 

เครื่องบินกองทัพอากาศ ถึง บน.6 เวลา 02.50 น. ผู้ลงทะเบียนจำนวน 140 คน

  • สายการบินไลออนแอร์ (SL7001) ถึงดอนเมือง เวลา 08.40 น. จำนวนผู้ลงทะเบียน 180 คน
  • สายการบินอาร์เคีย (IZ591) จำนวนผู้ลงทะเบียน 214 คน (รอยืนยันเวลาถึงสุวรรณภูมิ)
  • สายการบินแอลแอล ( LY083) จำนวนผู้ลงทะเบียน 310 คน (รอยืนยันเวลาถึงสุวรรณภูมิ)

ขอบคุณภาพ : กระทรวงแรงงาน 

related