svasdssvasds

อิสราเอล-ฮามาส รบรุนแรง ก.ต่างประเทศเร่งคนไทยกลับให้เร็วที่สุด

อิสราเอล-ฮามาส รบรุนแรง ก.ต่างประเทศเร่งคนไทยกลับให้เร็วที่สุด

ก.ต่างประเทศ ประกาศ ความขัดแย้งอิสราเอล-ฮามาส รุนแรงขึ้น แรงงานไทยต้องเดินทางกลับให้เร็วที่สุด แจ้งสถานทูต ศูนย์พักพิงได้ทันที

สืบเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอล - กาซาตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 กระทรวงการต่างประเทศได้เตือนคนไทยและเรียกร้องให้เดินทางกลับประเทศไทยเป็นระยะ ซึ่งณ เวลานี้ กลับมาแล้ว 4,150 คน จากที่แจ้งความประสงค์ว่าจะกลับไทยกับสถานทูต 8,400 คน

แต่ในขณะนี้ สถานการณ์การสู้รบของก องทัพอิสราเอล กับ กลุ่มฮามาส ทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในบริเวณฉนวนกาซา ทำให้เกิดความอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของชาวไทยในอิสราเอล โดยคาดว่าการสู้รบจะขยายตัวไปอีก ซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินทางภายในประเทศ และกระทบต่อกระบวนการอพยพอย่างมีนัยสำคัญ

 

รัฐบาลไทยจึงมีความห่วงใยพี่น้องคนไทยในอิสราเอลอย่างมาก และขอเรียกร้องให้คนไทยในอิสราเอล เดินทางกลับประเทศไทยโดยด่วนที่สุด พร้อมกับเชิญชวญให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทย รีบแจ้งให้พี่น้องแรงงานที่ยังตัดสินใจอยู่ในอิสราเอล พิจารณาเรื่องการเดินทางกลับประเทศโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกลับ สามารถแจ้งสถานทูตฯ หรือเดินทางมายังศูนย์พักพิงได้ทันที ที่:

รร. David InterContinental, Kaufmann Street 12, Tel Aviv- Yafo, 61501

โทรศัพท์ศูนย์พักพิง : 050-443 8094

โทรศัพท์สถานทูตฯ : 055-271 2201, 053-245 2826, 054-636 8150

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมสงคราม อิสราเอล-ฮามาส วันที่ 26 ต.ค. 66 (ส่งรถถังบุกฉนวนกาซา)

"พิพัฒน์" เตรียมชง ครม. ค้ำประกันหนี้ - เงินเยียวยา แรงงานไทยกลับจากอิสราเอล

นายกฯ เผยเช็กแล้ว ข่าวคนไทยถูกจับ 54 คน ยังไม่ได้รับการยืนยันจากอิสราเอล

 

 

related