svasdssvasds

"เปิดผับถึงตี 4" แต่ห้ามขายแอลกอฮอล์ "อนุทิน" ชี้นั่งพูดคุยต่อได้

"เปิดผับถึงตี 4" แต่ห้ามขายแอลกอฮอล์ "อนุทิน" ชี้นั่งพูดคุยต่อได้

อนุทิน แจงเพิ่มเวลาสถานบันเทิง "เปิดผับถึงตี 4" ไม่ได้ขยายเวลาเพื่อให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือให้ดื่มสุรามากขึ้น ย้ำนั่งพูดคุยต่อได้ วอนเคารพกฎหมาย เตรียมเข้าสู่ปีใหม่

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการขยายเวลาการเปิดสถานบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวในบางพื้นที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season)

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้กระทรวง ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้นโยบายกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวดังกล่าวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน ขณะเดียวกันก็สามารถบริหารจัดการได้ ดูแลผลกระทบด้านสังคมได้อย่างรอบด้านและเป็นไปตามกฎหมาย

ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการที่จะออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพื้นที่ท่องเที่ยว เงื่อนไขที่ต้องดำเนินการในกรณีที่จะกำหนดเป็นเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสถานบริการถึงเวลา 04.00 น. ได้

ซึ่งกฎกระทรวงนี้จะเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ทุกพื้นที่ที่มีศักยภาพในภาคการท่องเที่ยว สามารถขอขยายระยะเวลาสถานบริการได้ โดยหากพื้นที่ใดขออนุญาตเข้ามา และสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขตามกฎกระทรวง รมว.มหาดไทยก็จะออกประกาศกระทรวงให้เป็นรายพื้นที่ต่อไป

ล่าสุดนายอนุทิน ชาญวีรกูล เผยว่า ตอนนี้ต้องเตรียมตัวเข้าสู่ปีใหม่ โดยปีนี้มีทั้งรัฐบาลใหม่ และโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้นที่ฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้เศรษฐกิจชะงักไปเป็นเวลาหลายปี

โดยทุกอย่างกำลังจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามเป็นปกติที่ประเทศไทยมีความพร้อมในการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ตนขออย่างเดียว ขอให้ทุกคนเคารพกฎหมาย เช่น เรากำลังเปิดให้ขยายเวลาปิดสถานบันเทิง สถานการบริการ แต่เราไม่ได้ขยายเวลาให้ดื่มสุรามากขึ้น โดยเราสามารถอยู่ในร้านอาหาร ได้พูดคุยกันมากขึ้น เพื่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น

รวมไปถึงสินค้าและบริการที่ไม่ใช่แอลกอฮออล์ก็จะขายได้มากขึ้น รวมถึงต้อนรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ขออย่างเดียวอย่าให้มียาและมีการอนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าสถานบริการ รวมถึงพกอาวุธเข้าสถานบริการ

หากปฏิบัติได้ตามนี้ทางรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมจะส่งเสริมการประกอบสัมมาอาชีพอย่างเต็มที่

ขยายระยะเวลาเปิดสถานบริการในจังหวัดนำร่อง 4 จังหวัด

ด้านนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้หารือร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดอีก 4 จังหวัด ทั้งกรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต และเชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบาย เปิดผับถึงตี 4

ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการขยายระยะเวลาสำหรับเปิดสถานบริการนำร่อง 4 จังหวัด

  • กรุงเทพมหานคร
  • ชลบุรี
  • ภูเก็ต
  • เชียงใหม่

ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญ จนถึงเวลา 04.00 น. โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นี้ โดยจะทำเป็นมาตรการชั่วคราว 

ทั้งนี้ยังได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ไปศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสม โดยจะกำหนดเป็นโซนนิ่งในแต่ละจังหวัด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะไปกำหนดพื้นที่ต่อไป 

การดำเนินมาตรการนี้ จะช่วยสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยว และเรื่องการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เพราะในการขยายระยะเวลาการเปิดสถานบริการนั้น จะมีผลไปถึงร้านอาหาร และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสามารถเปิดบริการได้นานขึ้น ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของผับบาร์เท่านั้น

ที่ผ่านมาได้ศึกษาแล้วว่า มาตรการส่วนนี้จะช่วยการใช้จ่ายนักท่องเที่ยว เพราะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในไทยบางทีเขาทานอาหารดึก 3-4 ทุ่ม เราเลยมีการขยายระยะเวลาในส่วนนี้ก่อน ส่วนความเป็นห่วงเรื่องยาเสพติดในสถานบริการได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลต่อไป นายกฯ กล่าว 

related