svasdssvasds

หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล หรือ ท่านชายใหม่ โพสต์บทกลอน "ราชสวัสดิ์"

หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล หรือ ท่านชายใหม่ โพสต์บทกลอน "ราชสวัสดิ์"

หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล หรือ ท่านชายใหม่ โพสต์บทกลอน "ราชสวัสดิ์" บทกลอนเก่าแก่ในวรรณคดีไทย และถือเป็นคำสอนสืบต่อกันมาในหมู่ข้าราชบริพาร และทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล หรือ ท่านชายใหม่ โพสต์บทกลอน "ราชสวัสดิ์"

9 พ.ย. 2566 โพสต์เฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล เป็นบทกลอนราชสวัสดิ์ คำสอนเตือนใจข้าราชบริพาร , ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ และถือเป็นหลักปฏิบัติผู้รับใช้ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ ระบุว่า

 

"โบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์

ราชสวัสดิ์ต้องเพียรเรียนรักษา

ท่านกำหนดจดไว้ในตำรา

มีมาแต่โบราณช้านานครัน

หนึ่งวิชาสามารถมีอย่างไร

ไม่ปิดไว้ให้ท่านทราบทุกสิ่งสรรพ์

หนึ่งกล้าหาญทำการถวายนั้น

มุ่งมั่นจนสำเร็จเจตนา

 

 

หนึ่งมิได้ประมาทราชกิจ

ชอบผิดตริตรึกหมั่นศึกษา

หนึ่งสัตย์ซื่อถือธรรมจรรยา

เหมือนสมาทานศิลไว้ให้มั่นคง

หนึ่งเสงี่ยมเจียมตัวไม่กำเริบ

เอื้อเอิบหยิ่งเย่อเพ้อหลง

หนึ่งอยู่ใกล้ชิดติดพระองค์

ไม่ทำเทียมด้วยทะนงพระกรุณา

หนึ่งไซร้ไม่ร่วมพระราชอาสน์

ด้วยอุบาทว์จัญไรเป็นหนักหนา

หนึ่งเข้าเฝ้าชาวในไม่พันพัว

เล่นหัวผูกรักสมัครสมาน

หนึ่งสวามิภักดิ์ใคร่ในภูบาล

ถึงถูกกริ้วทนทานไม่ตอบแทน"

ม.จ. จุลเจิม ยุคล

นอกจากนี้บทกลอนราชสวัสดิ์ ยังปรากฏในวรรณกรรมคำสอนของไทยหลายเรื่อง เช่น โคลงพาลีสอนน้อง โคลงราชานุวัตร พาลีสอนน้องคำกลอน โดยที่ความนั้นตรงกับ ขุนช้างขุนแผน ตอนที่ 15 ขุนแผนต้องพรากนางลาวทอง ซึ่งเป็นคำสอนของนางทองประศรีที่สอนพลายแก้วก่อนไปรับราชการว่าการเป็นข้าราชการต้องรักษาราชสวัสดิ์ 10 ประการ ให้จงดี จึงจะมีความก้าวหน้าในชีวิตราชการ 

 

 

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ

related