svasdssvasds

จ่อคิกออฟ "บัตรประชาชนใบเดียว" รักษาทุกที่ นำร่อง 4 จังหวัด ดีเดย์ 1 ม.ค.67

จ่อคิกออฟ "บัตรประชาชนใบเดียว" รักษาทุกที่ นำร่อง 4 จังหวัด ดีเดย์ 1 ม.ค.67

นายกฯ เตรียมเปิดงาน "ใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่" รักษาได้ทุกสถานพยาบาล 8 ม.ค.นี้ นำร่อง 4 จังหวัด เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับทุกเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน

ความคืบหน้าล่าสุด บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

วันที่ 14 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงแนวทางของการใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ว่า

 • ระยะแรก เป็นโครงการนำร่องบัตรประชาชนใบเดียว ใช้ได้ทุกเครือข่ายในจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่
 1. แพร่
 2. ร้อยเอ็ด
 3. เพชรบุรี
 4. นราธิวาส

ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลกับทุกเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นคลินิก ร้านยา หรือภาคเอกชน โดยจะให้บริการแบบสมบูรณ์แบบ ทั้งจังหวัดตั้งแต่ 1 ม.ค.67 ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเปิดงานในวันที่ 8 ม.ค.67 ด้วย

 • ระยะที่ 2 เขตบริการสุขภาพ 12 เขตบวก 1  (กรุงเทพมหานครรวม)
 • ระยะที่ 3 ขยายกว้างไปยังเขตบริการสุขภาพอีก 4 เขต แบ่งเป็น
 1. ภาคกลางตอนกลาง จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์
 2. ภาคใต้ตอนล่าง นำร่องในเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์ชลน่าน ยืนยันว่าแต่ละจังหวัดที่นำร่อง ต้องดูความพร้อมทั้งหมดก่อนเปิดให้บริการ ซึ่งขณะนี้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายและดำเนินการไปบ้างแล้ว ยกตัวอย่างที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้ารักษาได้ทุกเครือข่ายแล้ว

ก่อนหน้านี้ นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยถึงเป้าหมายการพัฒนาระบบ บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่ ดังนี้

 1. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพหน่วยบริการทุกระดับ
 2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับบริการ
 3. 3.เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ อย่างไรก็ตาม หากประชาชนบางส่วนไม่ถนัดการใช้มือถือแบบสมาร์ทโฟน สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการรับบริการสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในการรักษาพยาบาลได้ทุกแห่งเช่นเดียวกัน

สำหรับการพัฒนาระบบแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

 1. พัฒนาระบบบันทึกข้อมูล ทั้งจาก รพ.รัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นอกสังกัดสธ. รพ.เอกชน รพ.สต. คลินิก ร้านยา
 2. พัฒนาระบบยืนยันตัวตน ทั้งการยืนยันตัวตนผู้รับบริการ เช่นดิจิทัลไอดี  ยืนยันตัวตนผู้ให้บริการ การตรวจสอบสิทธิ การยืนยันเข้ารับบริการ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การยืนยันตัวตนคนต่างด้าว
 3. พัฒนาระบบการทำงาน เช่น ประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ สมุดสุขภาพประชาชน ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล การนัดหมายออนไลน์ การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เป็นต้น
 4. การพัฒนาระบบเชื่อมต่อประชาชน ทั้งการผ่าน LINE OA และ Application  เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงประชาชนทั้งประเทศ

 

related