svasdssvasds

ข่าวปลอม! เด็กแรกเกิด - 6 เดือน รับเงิน 1,200 บาท ใช้บัตร ปชช. ใบเดียว

ข่าวปลอม! เด็กแรกเกิด - 6 เดือน รับเงิน 1,200 บาท ใช้บัตร ปชช. ใบเดียว

จากที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อโซเชียลเรื่องเด็กแรกเกิด - 6 เดือน รับเงิน 1,200 บาท ใช้บัตรประชาชนใบเดียว กระทรวงการพัฒนาสังคม ตรวจสอบแล้วพบว่าประเด็นดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ ข้อความดังกล่าวเป็นนโยบายหาเสียงจากพรรคการเมือง

 ตามที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อโซเชียลเรื่องเด็กแรกเกิด - 6 เดือน รับเงิน 1,200 บาท ใช้บัตรประชาชน ใบเดียว ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

 จากที่มีคลิปวิดีโอส่งต่อข้อมูลว่า เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน รับเงินเดือนละ 1,200 บาท เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวนั้น ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลในคลิปไม่เป็นจริง

 ข้อความดังกล่าวเป็นนโยบายการหาเสียงจากพรรคการเมือง การจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนั้น ยังคงจัดสวัสดิการ “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” เดือนละ 600 บาท ให้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนอายุครบ 6 ปี อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อครอบครัว ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ข่าวปลอม! ห้ามดื่มน้ำขณะชาร์จมือถือโทร กระแสไฟจะวิ่งเข้าหัวใจ-เสียชีวิต

• ข่าวปลอม! ตรวจสอบสิทธิเกี่ยวกับ สปสช. ได้ทางไลน์ check-sith

• ข่าวปลอม! วางมือถือไว้หัวนอน ทำให้เป็นมะเร็งสมอง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ dcy.go.th หรือ โทร. 02-255-5850 ถึง 7, 02-253-9116 ถึง 7

บทสรุปของเรื่องนี้

 ข้อมูลในคลิปไม่เป็นจริง ข้อความดังกล่าวเป็นนโยบายหาเสียงจากพรรคการเมือง โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนยังจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายเดิม เดือนละ 600 บาท จนถึงอายุ 6 ปี ในครอบครัวที่เฉลี่ยรายได้ต่อปีไม่ถึง 100,000 บาท

related