svasdssvasds

เปิด 3 ขั้นตอนแก้เครดิตบูโร คนอยากมีบ้าน กู้ซื้อบ้าน ผ่านฉลุย !

เปิด 3 ขั้นตอนแก้เครดิตบูโร คนอยากมีบ้าน กู้ซื้อบ้าน ผ่านฉลุย !

ใครจะกู้บ้านรายใหม่ต้องรู้เรื่องเครดิตบูโร ก่อนจะไปขอสินเชื่อกับแบงก์ วันนี้พาเปิด 3 ขั้นตอนแก้เครดิตบูโร คนอยากมีบ้าน กู้ซื้อบ้าน ผ่านฉลุย !

คำถาม และสิ่งที่ต้องเจอในการจะไปขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน สถาบันการเงิน หรือแบงก์ มักจะถามเรื่องเครดิตบูโร เราก่อนเป็นลำดับแรกเลย นอกจากนั้นยังจะมีการตรวจเครดิตบูโรของคนไปขอสินเชื่อด้วย สำหรับผู้ขอกู้รายใหม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เรื่องเครดิตบูโร หลายคนทราบแล้วว่าเครดิตบูโร คืออะไร ? แต่...หลายคนยังไม่ทราบว่าเครดิตบูโร คือ อะไร? โดย ddproperty เว็บไซต์มาร์เก็ตเพลสด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลว่า เครดิตบูโรคืออะไร คำตอบก็คือ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลประวัติของธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดของเรา ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบัตรกดเงินสด สินเชื่อกู้ซื้อบ้าน ผ่อนรถยนต์ และอื่น ๆ รวมถึงประวัติการกู้ ผ่อน จ่ายทั้งหมด

 

ทั้งนี้เครดิตบูโร หรือ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เป็นเพียงตัวกลางที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินให้กับสถาบันต่าง ๆ ใช้เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการปล่อยหรือการอนุมัติสินเชื่อให้กับบุคคลที่มาขอยื่นกู้เท่านั้น โดยสถาบันทางการเงินต่างๆจะนำข้อมูลที่ได้เหล่านี้มาตรวจสอบดูพฤติกรรมการใช้เงินและวินัยในการผ่อนชำระหนี้ในแต่ละเดือน เพื่อให้แน่ในว่า เมื่อทางสถาบันหรือธนาคารทำการอนุมัติปล่อยสินเชื่อให้กับบุคคลดังกล่าวแล้ว ผู้กู้สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามข้อกำหนดในสัญญาการกู้ยืม

 

หากติดเครดิตบูโร ซื้อบ้านได้ไหม

เครดิตบูโร คือ อีกปัจจัยหนึ่งที่ธนาคารจะใช้พิจารณาอนุมัติปล่อยกู้สินเชื่อบ้านเป็นอันดับต้นๆ นั่นก็คือประวัติธุรกรรมทางการเงินดังนั้นจึงทำให้ผู้ขอยื่นกู้ที่ติดเครดิตบูโรไม่ได้รับอนุมัติในการขอสินเชื่อดังกล่าว เพราะสถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะมองเราในภาพรวมว่ายังไม่มีความพร้อมในการขอสินเชื่อบ้านในครั้งนี้ รวมถึงพฤติกรรมที่บ่งบอกว่ายังไม่มีความพร้อมและมีวินัยในการผ่อนชำระหนี้ในอนาคตมากพอ อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะผ่อนชำระหนี้ได้ไม่ตรงตามข้อกำหนดอีกด้วยแต่ก็ใช่ว่าผู้ที่มีประวัติในการติดเครดิตบูโรแล้วจะไม่มีโอกาสในการขอสินเชื่อ เพียงแต่ว่าจะต้องทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เสร็จสินเสียก่อน จึงจะทำการขอยื่นกู้สินเชื่ออีกครั้ง

เปิด 3 ขั้นตอนการแก้ปัญหาเมื่อติดเครดิตบูโร ก่อนทำการกู้ซื้อบ้าน

  1. รู้จักสถานะทางบัญชีในเครดิตบูโร

รายงานข้อมูลเครดิตนั้นจะทำการเก็บข้อมูลของเราย้อนหลังไปทั้งหมด 36 เดือน (หรือ 3 ปี) ว่าเรามีประวัติทางการเงินอย่างไรบ้าง และมีสถานะทางการเงินในบัญชีเป็นอย่างไร โดยให้ดูที่ตัวเลขที่กำกับไว้ เช่น

  • ตัวเลข 10 ความหมายคือ มีสถานะปกติ โดยเจ้าของบัญชีมีการชำระสินเชื่อตามจำนวนยอดเงินปกติ ตรงตามเงินไข และไม่มียอดค้างชำระ
  • ตัวเลข 11 ความหมายคือ มีสถานะปิดบัญชี โดยเจ้าของบัญชีได้ทำการชำระหนี้ตามยอดค้างหมดแล้ว
  • ตัวเลข 12 ความหมายคือ มีสถานะในการพักชำระหนี้ โดยเจ้าของบัญชีได้ทำการขอพักชำระหนี้ที่เคยมียอดค้างชำระหนี้ ตามนโยบายของรัฐ ซึ่งทำให้สถานะในระหว่างการพักชำระหนี้ไม่มีการระบบสถานะว่ามียอดค้าชำระ
  • ตัวเลข 20 ความหมายคือ มีสถานะในการค้างชำระหนี้ในระบบเกิน 90 วัน ซึ่งสถานะนี้จะทำให้เกิดผลเสียต้องเจ้าของบัญชีเนื่องจากมียอดค้างชำระหนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และหากเจ้าของบัญชีไม่ทำการติดต่อขอชำระหนี้ อาจถูกดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

2. วางแผนและจัดการด้านการเงิน

หลังจากที่เราทำการเช็กสถานะบัญชีเครดิตบูโรของเราเรียบร้อยแล้ว จากนั้นทำการคำนวณและวางแผนในการผ่อนชำระหนี้คงค้างทั้งหมดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเปลี่ยนสถานะให้กลับมาเป็นบัญชีปกติเริ่มจากการขอพักชำระหนี้ชำระหนี้ตามจำนวนขึ้นต่ำหรือมากว่า เพื่อปิดบัญชี ไม่มีมียอดค้างในระบบ

3. วางแผนก่อนการขอยื่นกู้

สร้างเครดิต เช่น การขอสินเชื่อบัตรเครดิต ที่จำเป็นต้องใช้ โดยทำการชำระเต็มวงเงิน หรือตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ ไม่ขาดชำระขอยื่นกู้ร่วมกับคนในครอบครัวที่มีประวัติเครดิตบูโรที่ดี เพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

related