svasdssvasds

เช็กเลย! ค่าทางด่วน ปรับขึ้นราคา 2 สาย 4 ล้อถึง 10 ล้อโดนหมด มีผล 1 มี.ค.นี้

เช็กเลย! ค่าทางด่วน ปรับขึ้นราคา 2 สาย  4 ล้อถึง 10 ล้อโดนหมด มีผล 1 มี.ค.นี้

เช็กเลย! ค่าทางด่วน ปรับขึ้นราคา 2 สาย ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) และทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)  4 ล้อถึง 10 ล้อโดนหมด เริ่มวันที่ 1 มี.ค. 2567 นี้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีกำหนดปรับค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) และทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 67 โดยอัตราค่าผ่านทางใหม่ กระทรวงคมนาคมได้ลงนามประกาศแล้ว ดังนี้ 

ทางพิเศษฉลองรัฐ 

  • รถ 4 ล้อ ปรับจาก 40 บาท เป็น 45 บาท 
  • รถ 6-10 ล้อ จาก 60 บาท เป็น 65 บาท 
  • รถมากกว่า 10 ล้อ จาก 80 บาท เป็น 90 บาท 

ทางพิเศษบูรพาวิถี 

  • รถ 4 ล้อ ปรับจาก 70 บาท เป็น 80 บาท 
  • รถ 6-10 ล้อ จาก 145 บาท เป็น 165 บาท 
  • รถมากกว่า 10 ล้อ จาก 220 บาท เป็น 245 บาท

สำหรับการปรับค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถีครั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF 

related