svasdssvasds

ภารกิจกู้เรือหลวงสุโขทัยอับปาง วันที่ 2 ปลดวัตถุอันตราย กู้ป้ายชื่อเรือ

ภารกิจกู้เรือหลวงสุโขทัยอับปาง วันที่ 2 ปลดวัตถุอันตราย กู้ป้ายชื่อเรือ

การปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัยอับปาง วันที่ 2 ยังคงภารกิจในการสำรวจและรวบรวมหลักฐานรอบตัวเรือ โดยนำป้ายชื่อเรือหลวงสุโขทัย เป็นของชิ้นแรกที่นำขึ้นจากน้ำ

SHORT CUT

  • วันแรกปฏิบัติการกู้เรือหลวงสุโขทัยพยายามกู้ป้ายชื่อเรือแต่ไม่สำเร็จ
  • วันที่ 2 สามารถนำป้ายเรือหลวงสุโขทัย เป็นสิ่งของชิ้นแรกที่นำขึ้นมาจากเรือได้สำเร็จ
  • ยังคงฏิบัติการดำน้ำเพื่อตรวจวัดรอยทะลุบริเวณหัวเรือ และการตรวจสอบประตูผนึกกั้นน้ำบริเวณท้ายเรือ

การปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัยอับปาง วันที่ 2 ยังคงภารกิจในการสำรวจและรวบรวมหลักฐานรอบตัวเรือ โดยนำป้ายชื่อเรือหลวงสุโขทัย เป็นของชิ้นแรกที่นำขึ้นจากน้ำ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัย ชุดปฏิบัติการของกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐ ฯ บนเรือ Ocean Valor ที่จอดเรืออยู่บริเวณอ่าวไทยใกล้จุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปาง ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง   

เรือหลวงสุโขทัยอับปาง

เมื่อวาน 22 ก.พ. 2567 เป็นวันแรกของปฏิบัติการ ชุดประดาน้ำผสมของกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐ ฯ ได้ทำการปฏิบัติการ จำนวน 3 เที่ยว เป็นการถอดป้ายชื่อเรือหลวงสุโขทัยทางกราบขวา แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากป้ายยึดแน่นจากการที่สัตว์ทะเลเกาะอยู่บริเวณพื้นผิว ประกอบกับเวลาปฏิบัติการใต้น้ำไม่เพียงพอ จึงเลื่อนการเก็บกู้ป้ายฯ ไปดำเนินการในวันถัดไป จากนั้นได้ทำการดำน้ำเพื่อถ่ายภาพบริเวณเครื่องกว้านสมอ ทางเข้า(ฝา Hatch )หน้าเครื่องกว้าน และรอยฉีกหน้าโครงกันคลื่น (Wave breaker) โดยการปฏิบัติการในวันแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภาพทะเลและอากาศไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ภารกิจกู้เรือหลวงสุโขทัยอับปาง วันที่ 2 ปลดวัตถุอันตราย กู้ป้ายชื่อเรือ

ทั้งนี้ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ชุดประดาน้ำผสมกองทัพเรือของทั้งสองประเทศ ได้วางแผนการดำน้ำ จำนวน 4 เที่ยว ประกอบด้วย

  • เที่ยวที่ 1 และ 2 เป็นการสำรวจตัวเรือภายนอก และดำน้ำเพื่อถอดป้ายชื่อเรือหลวงสุโขทัย
  • เที่ยวที่ 3 และ 4 เป็นการดำน้ำเพื่อตรวจวัดรอยทะลุบริเวณหัวเรือ และการตรวจสอบประตูผนึกกั้นน้ำบริเวณท้ายเรือ และบริเวณแท่นอาวุธปล่อย Aspide บริเวณท้ายเรือ

ภารกิจกู้เรือหลวงสุโขทัยอับปาง วันที่ 2 ปลดวัตถุอันตราย กู้ป้ายชื่อเรือ

จากการดำน้ำในช่วงเช้าของวันนี้ ชุดประดาน้ำผสมของกองทัพเรือทั้งสองประเทศสามารถนำป้ายเรือหลวงสุโขทัย ซึ่งเป็นสิ่งของชิ้นแรกที่นำขึ้นมาจากเรือได้เป็นผลสำเร็จ  สำหรับความคืบหน้าของผลการปฏิบัติในช่วงบ่าย กองทัพเรือจะชี้แจงให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

related