svasdssvasds

นิด้าโพล ชี้ปชช.ไม่เห็นด้วย ราชทัณฑ์มีอำนาจลด-พักโทษ ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วม

นิด้าโพล ชี้ปชช.ไม่เห็นด้วย ราชทัณฑ์มีอำนาจลด-พักโทษ ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วม

นิด้าโพลชี้ ประชาชนไม่เห็นด้วยกรมราชทัณฑ์ มีอำนาจลด-พักโทษ ชี้ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการ ส่วนใหญ่เชื่อม็อบเคลื่อนไหวให้มีการชุมนุมใหญ่ต้าน “ทักษิณ”พักโทษจุดไม่ติด แต่การต่อสู้ระหว่าง “เพื่อไทย-ก้าวไกล”จะเข้มข้นขึ้น

SHORT CUT

 • นิด้าโพล เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อำนาจราชทัณฑ์กับการเมืองหลังพักโทษ” จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง
 • ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกรมราชทัณฑ์ มีอำนาจลด-พักโทษ ชี้ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการ
 • กว่า 50% เชื่อว่า “ทักษิณ ชินวัตร” จะมีบทบาทในการให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทย

นิด้าโพลชี้ ประชาชนไม่เห็นด้วยกรมราชทัณฑ์ มีอำนาจลด-พักโทษ ชี้ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการ ส่วนใหญ่เชื่อม็อบเคลื่อนไหวให้มีการชุมนุมใหญ่ต้าน “ทักษิณ”พักโทษจุดไม่ติด แต่การต่อสู้ระหว่าง “เพื่อไทย-ก้าวไกล”จะเข้มข้นขึ้น

วันที่ 25 ก.พ.ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อำนาจราชทัณฑ์กับการเมืองหลังพักโทษ” ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับอำนาจของกรมราชทัณฑ์กับการเมืองหลังพักโทษ

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

ผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อำนาจราชทัณฑ์กับการเมืองหลังพักโทษ”

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่ออำนาจของกรมราชทัณฑ์ในการพิจารณาลดโทษ หรือพักโทษให้กับนักโทษหลังจากศาลมีคำพิพากษา พบว่า

 • ร้อยละ 40.00 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
 • ร้อยละ 19.47 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
 • ร้อยละ 19.16 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • ร้อยละ 18.01 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
 • ร้อยละ 3.36 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการพิจารณาลดโทษ หรือพักโทษของกรมราชทัณฑ์ ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการ พบว่า

 • ร้อยละ 41.69 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
 • ร้อยละ 24.58 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
 • ร้อยละ 24.27 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
 • ร้อยละ 8.70 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • ร้อยละ 0.76 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

 

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองหลัง “ทักษิณ ชินวัตร” ได้รับการพักโทษ พบว่า

 • ร้อยละ 50.38 ระบุว่า “ทักษิณ ชินวัตร” จะมีบทบาทในการให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทย
 • ร้อยละ 28.93 ระบุว่า การชุมนุมต่อต้าน “ทักษิณ ชินวัตร” จะไม่สามารถจุดติดเป็นการชุมนุมใหญ่
 • ร้อยละ 26.72 ระบุว่า คะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยจะลดลงจากบทบาทที่มากขึ้นของ “ทักษิณ ชินวัตร”
 • ร้อยละ 21.68 ระบุว่า การชุมนุมต่อต้าน “ทักษิณ ชินวัตร” จะสามารถจุดติดเป็นการชุมนุมใหญ่  
 • ร้อยละ 19.69 ระบุว่า การต่อสู้ทางการเมืองระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลจะเข้มข้นขึ้น
 • ร้อยละ 19.24 ระบุว่า เร็ว ๆ นี้จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี
 • ร้อยละ 17.63 ระบุว่า “ทักษิณ ชินวัตร” จะไม่ยุ่งกับการเมืองอีกแล้ว
 • ร้อยละ 17.02 ระบุว่า นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน จะอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระ
 • ร้อยละ 14.43 ระบุว่า ประเทศไทยจะดูเหมือนมี “นายกรัฐมนตรี” สองคน
 • ร้อยละ 12.21 ระบุว่า ศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองยังคงอยู่ที่ “ทำเนียบรัฐบาล”
 • ร้อยละ 11.15 ระบุว่า ศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองจะย้ายไปอยู่ที่ “บ้านจันทร์ส่องหล้า”
 • ร้อยละ 11.07 ระบุว่า จะมีการเปลี่ยนตัว “นายกรัฐมนตรี” จาก เศรษฐา ทวีสิน เป็น “อุ๊งอิ๊ง” แพทองธาร ชินวัตร
 • ร้อยละ 9.54 ระบุว่า คะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยจะสูงขึ้นจากบทบาทที่มากขึ้นของ “ทักษิณ ชินวัตร”
 • ร้อยละ 6.11 ระบุว่า พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลจะเป็นมิตรกันมากขึ้น
 • ร้อยละ 10.00 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ที่มา : NIDA Poll - นิด้าโพล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related