svasdssvasds

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “ทักษิณ" ผู้ทรงอิทธิพล "พิธา" ผู้น่าเห็นใจทางการเมือง

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “ทักษิณ" ผู้ทรงอิทธิพล "พิธา" ผู้น่าเห็นใจทางการเมือง

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ประเด็น “ผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองกับผู้น่าเห็นใจทางการเมือง” ส่วนใหญ่มองทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้ทรงอิทธิพล "พิธา" เป็นบุคคลที่น่าเห็นใจทางการเมือง

SHORT CUT

 • “นิด้าโพล” เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองกับผู้น่าเห็นใจทางการเมือง”
 • ผลสำรวจ 42% มองว่า "ทักษิณ ชินวัตร" เป็นบุคคลที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองมากที่สุด
 • "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" เป็นบุคคลที่น่าเห็นใจทางการเมืองมากที่สุด จากผลสำรวจ 46% 

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ประเด็น “ผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองกับผู้น่าเห็นใจทางการเมือง” ส่วนใหญ่มองทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้ทรงอิทธิพล "พิธา" เป็นบุคคลที่น่าเห็นใจทางการเมือง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองกับผู้น่าเห็นใจทางการเมือง” ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 27-29 ก.พ. 67 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองกับผู้น่าเห็นใจทางการเมือง

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

บุคคลที่ประชาชนคิดว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมือง (สามารถเลือกตอบได้ไม่เกิน 3 รายชื่อ) พบว่า

 • ร้อยละ 42.90 ระบุว่าเป็น นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
 • ร้อยละ 21.91 ระบุว่าเป็น นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
 • ร้อยละ 17.40 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล
 • ร้อยละ 15.11 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี
 • ร้อยละ 10.15 ระบุว่า ไม่มีผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองไทย
 • ร้อยละ 9.01 ระบุว่าเป็น นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
 • ร้อยละ 6.11 ระบุว่าเป็น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 

นิด้าโพล ผลสำรวจ "ผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองกับผู้น่าเห็นใจทางการเมือง"

 

 • ร้อยละ 4.27 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
 • ร้อยละ 3.28 ระบุว่าเป็น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
 • ร้อยละ 3.21 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายชาดา ไทยเศรษฐ์ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง ร้อยตำรวจเอกธรรมนัส พรหมเผ่า นายภูมิธรรม เวชยชัย นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายชัยธวัช ตุลาธน นายชวน หลีกภัย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายเนวิน ชิดชอบ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ และพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
 • ร้อยละ 5.50 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

บุคคลที่ประชาชนคิดว่าเป็นผู้ที่น่าเห็นใจทางการเมือง (สามารถเลือกตอบได้ไม่เกิน 3 รายชื่อ) พบว่า

 • ร้อยละ 46.79 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล
 • ร้อยละ 17.86 ระบุว่า ไม่มีใครที่น่าเห็นใจทางการเมือง
 • ร้อยละ 11.45 ระบุว่าเป็น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
 • ร้อยละ 10.46 ระบุว่าเป็น นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
 • ร้อยละ 8.55 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี
 • ร้อยละ 8.09 ระบุว่าเป็น นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

 • ร้อยละ 1.91 ระบุว่าเป็น นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
 • ร้อยละ 1.37 ระบุว่าเป็น นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล
 • ร้อยละ 1.22 ระบุว่าเป็น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ
 • ร้อยละ 2.98 ระบุอื่นๆ ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นางสาวพรรณิการ์ วานิช นายชวน หลีกภัย นายภูมิธรรม เวชยชัย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกัณวีร์ สืบแสง นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
 • ร้อยละ 6.34 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ที่มา : NIDA Poll - นิด้าโพล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related