svasdssvasds

นิด้าโพล ชี้ปชช.พอใจการทำงานฝ่ายค้าน-เห็นด้วยขอเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติ

นิด้าโพล ชี้ปชช.พอใจการทำงานฝ่ายค้าน-เห็นด้วยขอเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติ

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจประเด็น เรื่อง “ฝ่ายค้านจริงหรือเปล่า?” ชี้ประชาชนพอใจการทำงานของฝ่ายค้าน-เห็นด้วยขอเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติ

SHORT CUT

 • "นิด้าโพล" เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ฝ่ายค้านจริงหรือเปล่า?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2567 จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง
 • ความคิดเห็นของประชาชนถึงสาเหตุที่ฝ่ายค้านไม่ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล ส่วนใหญ่ระบุว่าควรให้โอกาสรัฐบาลได้บริหารงบประมาณปี 2567 ก่อน
 • ประชาชนส่วนใหญ่พอใจการทำงานฝ่ายค้าน-เห็นด้วยขอเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติ

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจประเด็น เรื่อง “ฝ่ายค้านจริงหรือเปล่า?” ชี้ประชาชนพอใจการทำงานของฝ่ายค้าน-เห็นด้วยขอเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ฝ่ายค้านจริงหรือเปล่า?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประเด็น

สาเหตุที่ฝ่ายค้านไม่ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล

 • ร้อยละ 32.75 ระบุว่า ควรให้โอกาสรัฐบาลได้บริหารงบประมาณปี 2567 ก่อน
 • ร้อยละ 23.74 ระบุว่า รัฐบาลเพิ่งบริหารประเทศได้แค่หกเดือนจึงยังไม่ถึงเวลาขอเปิดซักฟอกเพื่อล้มรัฐบาล
 • ร้อยละ 23.51 ระบุว่า ฝ่ายค้านไม่มีข้อมูลใดๆ ในเชิงลึกพอที่จะล้มรัฐบาลได้
 • ร้อยละ 11.91 ระบุว่า ฝ่ายค้านเกี้ยเซี้ย (ประนีประนอม) กับรัฐบาล
 • ร้อยละ 5.42 ระบุว่า ฝ่ายค้านอยากร่วมรัฐบาล
 • ร้อยละ 5.34 ระบุว่าฝ่ายค้านบางพรรคมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับประเด็น มาตรา 112
 • ร้อยละ 4.05 ระบุว่า รัฐบาลบริหารแบบไม่มีช่องโหว่ให้ฝ่ายค้านขอเปิดซักฟอกเพื่อล้มรัฐบาล
 • ร้อยละ 3.05 ระบุว่า ฝ่ายค้านทำงานไม่เป็น
 • ร้อยละ 11.53 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจประเด็น เรื่อง “ฝ่ายค้านจริงหรือเปล่า?”

มติของฝ่ายค้านที่จะขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ

 • ร้อยละ 38.09 ระบุว่า เห็นด้วยกับมติของฝ่ายค้านจะขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ
 • ร้อยละ 28.24 ระบุว่า ฝ่ายค้านไม่ควรขอเปิดอภิปายใดๆ ในเวลานี้
 • ร้อยละ 26.72 ระบุว่า ฝ่ายค้านควรขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล มากกว่า
 • ร้อยละ 6.95 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงานของฝ่ายค้าน

 • ร้อยละ 36.49 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ
 • ร้อยละ 28.39 ระบุว่า พอใจมาก
 • ร้อยละ 20.84 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ
 • ร้อยละ 10.84 ระบุว่า ไม่พอใจเลย
 • ร้อยละ 3.44 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามความความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

การบุกทำเนียบรัฐบาลของนายปดิพัทธ์ สันติภาดา เพื่อทวงถามร่างกฎหมายที่ค้างจากฝ่ายบริหาร

 • ร้อยละ 27.25 ระบุว่า เห็นด้วยกับการทวงถาม แต่ไม่ควรบุกทำเนียบรัฐบาล
 • ร้อยละ 25.19 ระบุว่า เห็นด้วยกับการบุกทำเนียบรัฐบาล เพื่อทวงถาม
 • ร้อยละ 22.06 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยทั้งการทวงถามและบุกทำเนียบรัฐบาล
 • ร้อยละ 12.44 ระบุว่าทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน
 • ร้อยละ 9.92 ระบุว่า เป็นเรื่องสมควรแล้วในการติดตามตรวจสอบโดยชอบและเป็นสิ่งที่พึงกระทำ
 • ร้อยละ 8.85 ระบุว่า เป็นการกระทำที่ไม่มีมารยาท
 • ร้อยละ 8.63 ระบุว่า เป็นการก้าวล่วงอำนาจและไม่ให้เกียรติฝ่ายบริหาร
 • ร้อยละ 6.03 ระบุว่า แค่ต้องการให้เป็นข่าว
 • ร้อยละ 3.36 ระบุว่า เป็นการทำตามขั้นตอนของทางราชการ
 • ร้อยละ 9.92 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ที่มา : NIDA Poll - นิด้าโพล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related