svasdssvasds

สมัคร สว. 5 วัน ยอดพุ่ง 14,007 คน กทม. มากสุดเกือบ 2,000 คน

สมัคร สว. 5 วัน ยอดพุ่ง 14,007 คน กทม. มากสุดเกือบ 2,000 คน

ผู้สมัคร สว. เข้าขอรับเอกสาร ยอด 5 วัน พุ่ง 14,007 คน กทม. แชมป์มากสุดเกือบ 2 พันคน ขณะที่ จังหวัดบึงกาฬ ยังน้อยสุด 28 คน

หลังเปิดให้รับเอกสารการสมัครสมาชิกวุฒิสภา(สว.) จากนายทะเบียนอำเภอในแต่ละอำเภอ 928 อำเภอ รวมถึงนายทะเบียนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร(กทม.) หรือหมายถึงสำนักงานเขตทั้ง 50 ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 10 -14 พ.ค. รวม 5 วัน พบว่า มีผู้มารับเอกสารการสมัครทั่วประเทศจำนวน 14,007 คน 

โดยพบว่า 10 จังหวัด ที่มีผู้ไปรับใบสมัครมากสุดคือ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,941 คน รองลงมาจังหวัดเชียงใหม่ 627 คนตามด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช 624 คน จังหวัดพัทลุง 558 คน จังหวัดนนทบุรี 461 คน จังหวัดสมุทรปราการ และขอนแก่น จังหวัดละ 343 คน 294 คนและศรีสะเกษ 277 คน 

ขณะที่ 10 จังหวัด ที่มีผู้ไปรับเอกสารการสมัคร สว.น้อยที่สุด คือ จังหวัดบึงกาฬ 28 คน, ตราด และ แม่ฮ่องสอนจังหวัดละ 30 คน พังงา 35 คน, สระแก้ว 38 คน, ยะลา 39 คน, นครพนม 40 คน, สิงห์บุรี 43 คน, มุกดาหาร 44 คน, สุโขทัย กำแพงเพชรและพะเยาจังหวัดละ 49 คน, และ น่าน 50 คน

โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สามารถนำบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือ หลักฐานอื่นของทางราชการที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร หรือ หลักฐานภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ ที่เปิดผ่านแอพพลิเคชั่นของหน่วยงานของรัฐตามกฏหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปติดต่อรับเอกสารได้ 

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้เป็นวันที่ผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอ 928 แห่ง จะประกาศแจ้งสถานที่รับสมัคร ส.ว. ว่าใช้ที่ใดเป็นสถานที่รับสมัครในสัปดาห์หน้า ระหว่างวันที่ 20-24 พ.ค. 2567

related