svasdssvasds

"กระทรวงต่างประเทศ" แถลงการณ์เหตุโจมตีเขตราฟาห์ วอนทุกฝ่ายปล่อยตัวประกัน

"กระทรวงต่างประเทศ" แถลงการณ์เหตุโจมตีเขตราฟาห์ วอนทุกฝ่ายปล่อยตัวประกัน

กระทรวงการต่างประเทศ ออกแถลงการณ์เหตุโจมตีพื้นที่พักพิงเขตราฟาห์ ปาเลสไตน์ วอนทุกฝ่ายปล่อยตัวประกันทุกคนรวมถึงคนไทย

กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกแถลงการณ์ต่อเหตุการณ์โจมตีพื้นที่พักพิงในเขตราฟาห์ จนเป็นเหตุให้ พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต โดยเนื้อหาในแถลงการณ์มีดังนี้ต่อไปนี้

ประเทศไทยมีความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อการโจมตีทางอากาศไปยังพื้นที่พักพิงสำหรับชาวปาเลสไตน์ผู้พลัดถิ่นในเขตราฟาห์ ซึ่งทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตจำนวนมาก

ประเทศไทยร้องขอให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นและความเคารพอย่างสูงสุดตามกฎหมายระหว่างประเทศในการปกป้องพลเรือนจากผลกระทบจากการสู้รบ รวมถึงงดเว้นการกระทำใดที่นำไปสู่ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น

related