svasdssvasds

"หมอยง" เตือนโควิด-19 กำลังเข้าสู่ฤดูกาลระบาด การติดเชื้อยังมีมาก

"หมอยง" เตือนโควิด-19 กำลังเข้าสู่ฤดูกาลระบาด การติดเชื้อยังมีมาก

"หมอยง" เปรียบเทียบการระบาดของ "โควิด-19" กับปีที่แล้ว พบการติดเชื้อภาพรวม ไม่ได้น้อยกว่าเดิม แต่มีความรุนแรงลดลง

SHORT CUT

  • โควิด-19 การระบาดเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูกาล การระบาดในปีนี้เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
  • การติดเชื้อโดยภาพรวม จำนวนไม่ได้น้อยกว่าปีที่แล้ว เราจะเห็นคนรอบข้างติดเชื้อกันมาก แต่ความรุนแรงลดลงมา
  • จำนวนผู้นอนโรงพยาบาล และผู้เสียชีวิตน้อยกว่ามาก ปีนี้ทั้งปีคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19  ประมาณ 300 คน

"หมอยง" เปรียบเทียบการระบาดของ "โควิด-19" กับปีที่แล้ว พบการติดเชื้อภาพรวม ไม่ได้น้อยกว่าเดิม แต่มีความรุนแรงลดลง

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ประเด็น การระบาดของโควิด-19 เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว โดยระบุว่า

โควิด-19 การระบาดเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูกาล การระบาดในปีนี้เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลน้อยกว่าปีที่แล้ว อัตราการเสียชีวิตต่อสัปดาห์ก็น้อยกว่าปีที่แล้ว

"หมอยง" เตือนโควิด-19 กำลังเข้าสู่ฤดูกาลระบาด การติดเชื้อยังมีมาก

 

 

การติดเชื้อโดยภาพรวม จำนวนไม่ได้น้อยกว่าปีที่แล้ว เราจะเห็นคนรอบข้างติดเชื้อกันมาก แต่ความรุนแรงลดลงมาโดยตลอด ทำให้จำนวนผู้นอนโรงพยาบาล และผู้เสียชีวิตน้อยกว่ามาก ปีนี้ทั้งปีคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19  ประมาณ 300 คน เป็นกลุ่มเปราะบาง หรือผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปี ร่วมกับมีโรคประจำตัว

 

ประชากรส่วนใหญ่ ติดเชื้อไปแล้ว และสามารถติดซ้ำได้อีก โดยเฉพาะเด็กวัยเรียน จะเกิดการระบาดในโรงเรียน และทำให้เรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงขึ้น ไวรัสเองก็พัฒนาตัวอ่อนฤทธิ์ลง

ความจำเป็นของวัคซีนในสถานการณ์วันนี้ จึงน้อยลง จะแนะนำให้เฉพาะกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน หรือไม่เคยติดเชื้อมาก่อน วัคซีนขณะนี้ไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์ สปสช.

ที่มา : Yong Poovorawan

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related