svasdssvasds

เปิดวงเงินหาเสียงเลือกตั้ง 2566 เพจไหนซื้อโฆษณาใน Facebook มากที่สุด

เปิดวงเงินหาเสียงเลือกตั้ง 2566 เพจไหนซื้อโฆษณาใน Facebook มากที่สุด

มาลองส่อง วงเงินหาเสียงเลือกตั้ง 2566 มาดูกันว่า เพจไหนซื้อโฆษณาใน Facebook มากที่สุด เพราะช่องทางโซเชียลมีเดีย สำหรับทุกวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สื่อสารเข้าถึงผู้คนได้อย่างวงกว้าง และมีประสิทธิภาพ

บริษัท Meta เจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook โซเชียลมีเดียยอดนิยม  ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งใหญ่ ปี 2566 ในประเทศไทยไว้หลายแง่มุม อาทิ จะเป็นการตั้งทีมตรวจสอบข่าวเท็จ การบิดเบือนข้อมูล และตรวจสอบพฤติกรรมคุกคามจากตัวตนปลอม หรือการแทรกแซงจากต่างประเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ เครื่องมือนั้นคือ Ad Library หรือ “คลังโฆษณา” ที่ทุกคนสามารถติดตามได้เลยว่า Page การเมืองใด ลงเงินโฆษณาใน Facebook ไปเท่าใด 
 
Ad Library หรือ “คลังโฆษณา” คืออะไร ?  

Ad Library หรือ “คลังโฆษณา” อีกเครื่องมือที่ Facebook ได้อัพเดตเพื่อสร้างความโปร่งใสในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง  โดยมีการแยกหมวดหมู่ “ประเด็นปัญหา การเลือกตั้ง หรือการเมือง” ออกจากโฆษณาทั่วไป นั่นทำให้ผู้คนสามารถติดตามได้เลยว่า ในการเลือกตั้ง 2566 ครั้งนี้เพจใด ใช้เงินไปเท่าใด ทั้งยังเพิ่มแบนเนอร์ได้รับสปอนเซอร์ เพื่อให้ผู้คนในประเทศไทยรับรู้ว่าใครเป็นผู้ซื้อโฆษณาดังกล่าว โดย เฟซบุ๊ก นับรวมไปถึงองค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGOs) ที่รณรงค์ด้านการเมืองด้วย

จากข้อมูลบน Ad Library ที่เริ่มเก็บตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 ที่ผ่านมา พบว่า ยอดรวมที่มีการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม การเมือง หรือการเลือกตั้ง มีจำนวนโฆษณาทั้งหมด 22,268  คอนเทนต์ จำนวนเงินที่ใช้ซื้อโฆษณาทั้งหมด ฿13,506,078 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2566) 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ทีมข่าวการเมือง เลือกตั้ง 2566 ของ SPRiNG ได้รวบรวมสถิติจาก Ad Library ดังกล่าวว่าโฆษณาทางการเมืองจากใครได้รับการ “สปอนเซอร์” มากที่สุดบนเฟซบุ๊ก ในรอบ 30 วัน ดังนี้ 

1.ป้าโส FC by Tacina
เพจแฟนคลับของวชิราภรณ์ กาญจนะ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติ 
 ใช้เงิน 247,578 บาท จำนวนโฆษณา 289 ชิ้น

2. ร้อยเอก ดร.จองชัย วงศ์ทรายทอง-ผู้กองเบิร์ด
เพจส่วนตัวของผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 จ.ชลบุรี พรรพลังประชารัฐ  
 ใช้เงิน 219,832  บาท จำนวนโฆษณา 198 ชิ้น

3. เพจ พรรคเปลี่ยน
โดย นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ผู้ก่อตั้งแอป “กองสลากพลัส”
ใช้เงิน 181,056 บาท จำนวนโฆษณา 17 ชิ้น
 
4. เพจพรรครวมไทยสร้างชาติ United Thai Nation Party
ใช้เงิน 127,837 บาท จำนวนโฆษณา 92 ชิ้น

5 . เพจ ดร.วิทยา อินาลา พรรคไทยพร้อม
ใช้เงิน 107,140 บาท จำนวนโฆษณา 17 ชิ้น

6 .เพจ Amnesty International Thailand
ใช้เงิน 110,622 บาท จำนวนโฆษณา 9 ชิ้น

7. เพจ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ Aoodda
ใช้เงิน 109,086 บาท จำนวนโฆษณา 63 ชิ้น

8. เพจ พี่ต่อ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน “คำไหน-คำนั้น”
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ใช้เงิน 82,694 บาท จำนวนโฆษณา 156 ชิ้น

9. เพจ เทมส์ ไกรทัศน์-ภูเก็ต
ผู้สมัคร ส.ส.ภูเก็ต พรรคชาติพัฒนากล้า
ใช้เงิน 80,510 บาท จำนวนโฆษณา 37 ชิ้น

10. เพจ อ้อ ศิรินันท์ ศิริพานิช
ผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรครวมไทยสร้างชาติ
ใช้เงิน 74,960 บาท จำนวนโฆษณา 67 ชิ้น

ที่มา  ads library

เปิดวงเงินเลือกตั้ง 66  เพจไหนซื้อโฆษณาใน Facebook มากที่สุด
งบประมาณ ค่าใช้จ่ายหาเสียงเลือกตั้ง เลือกตั้ง 66 คำนวณอย่างไร ?

การคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เลือกตั้ง 2566 หรือของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง ให้คำนวณตามค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างระยะเวลาดังต่อไปนี้

1. เลือกตั้งเพราะสภาผู้แทนราษฎร ครบวาระ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่ 240 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้ง

2. เลือกตั้งเพราะยุบสภา หรือการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ยุบสภาหรือวันที่ตำแหน่งว่างลง แล้วแต่กรณี จนถึงวันเลือกตั้ง

สำหรับค่าใช้จ่ายที่ กกต. กำหนดให้แต่ละผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต หรือพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ สามารถใช้จ่ายได้ตามจริง แต่ไม่เกินที่กำหนด ดังนี้

ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ต่อคน)
กรณีสภา ครบวาระ ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)
กรณี ยุบสภา/แทนตำแหน่งที่ว่าง ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (ต่อพรรคการเมือง)
สภาครบวาระ ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 163,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสามล้านบาทถ้วน)
ยุบสภา/แทนตำแหน่งที่ว่าง ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 44,000,000 บาท (สี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน)

related