svasdssvasds

ด่วน! วิเคราะห์โผ ครม. เศรษฐา 1 เพื่อไทยแบ่งเก้าอี้ ตั้งรัฐบาลสลายขั้ว

ด่วน! วิเคราะห์โผ ครม. เศรษฐา 1 เพื่อไทยแบ่งเก้าอี้ ตั้งรัฐบาลสลายขั้ว

เปิดสูตรจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทย ก่อนที่จะมีการโหวตนายกรอบ 3 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 นี้ โดย จัดสรรเก้าอี้คณะรัฐมนตรี ตั้งรัฐบาลสลายขั้วการเมือง รวม 36 เก้าอี้

 "เพื่อไทย" แกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ได้ตำแหน่งสำคัญ อาทิ เพื่อไทย ได้นายกฯ + 2 รองนายกฯ + 16 เก้าอี้รัฐมนตรี
ขณะที่ พรรคภูมิใจไทย พรรคที่ได้ 71 สส. จะได้ 1 รองนายกฯ + 8 เก้าอี้รัฐมนตรี
ส่วน พรรคพลังประชารัฐ  แม้จะยังไม่ประกาศเข้าร่วมรัฐบาล จะได้ 1 รองนายกฯ + 4 เก้าอี้รัฐมนตรี
รวมไทยสร้างชาติ  ได้ 1 รองนายกฯ + 4 เก้าอี้รัฐมนตรี
ชาติไทยพัฒนา 1 เก้าอี้รัฐมนตรี
ประชาชาติ 1 เก้าอี้รัฐมนตรี 

โดย โผ ครม.เศรษฐา 1  มีดังนี้ 

 • 1.สำนักนายกรัฐมนตรี         นายกฯ             เศรษฐา ทวีสิน            พรรคเพื่อไทย
 • 2. สำนักนายกรัฐมนตรี        รองนายกฯ        ชูศักดิ์ ศิรินิล            พรรคเพื่อไทย 
 • *สำนักนายกรัฐมนตรี        รองนายกฯ         เเพทองธาร ชินวัตร        พรรคเพื่อไทย
 • *สำนักนายกรัฐมนตรี        รองนายกฯ         อนุทิน ชาญวีรกูล        พรรคภูมิใจไทย
 • *สำนักนายกรัฐมนตรี        รองนายกฯ         พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ    พรรคพลังประชารัฐ
 • *สำนักนายกรัฐมนตรี        รองนายกฯ        สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์        พรรครวมไทยสร้างชาติ
   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 • 3. สำนักนายกรัฐมนตรี        รัฐมนตรีประจำฯ        ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์       พรรคเพื่อไทย
 • 4. กลาโหม            รมว.            พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ    พรรคพลังประชารัฐ
 • 5. ศึกษาธิการ            รมว.            ตรีนุช เทียนทอง            พรรคพลังประชารัฐ
 • 6. ศึกษาธิการ            รมช.            อำนาจ วิลาวัลย์            พรรคภูมิใจไทย     
 • 7. ศึกษาธิการ            รมช.            อดิศร เพียงเกษ            พรรคเพื่อไทย 
 • 8. มหาดไทย            รมว.            ภูมิธรรม เวชยชัย            พรรคเพื่อไทย
 • 9. มหาดไทย            รมช.            จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์        พรรคเพื่อไทย
 • 10. มหาดไทย            รมช.            สันติ พร้อมพัฒน์        พรรคพลังประชารัฐ

 

 • 11. มหาดไทย    รมช.  ทรงศักดิ์ ทองศรี            พรรคภูมิใจไทย
 • 12. คลัง            รมว.   เเพทองธาร ชินวัตร        พรรคเพื่อไทย
 • 13. คลัง            รมช.    เผ่าภูมิ โรจนสกุล        พรรคเพื่อไทย
 • 14. เกษตรฯ    รมว.      สรอรรถ กลิ่นประทุม  พรรคภูมิใจไทย
 • 15. เกษตรฯ      รมช.  ธนกร วังบุญคงชนะ        พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • 16. เกษตรฯ      รมช.  ไชยา พรหมา             พรรคเพื่อไทย
 • 17. เกษตรฯ     รมช.  วิสุทธิ์ ​ไชยณรุณ            เพื่อไทย
 • 18. คมนาคม    รมว.  ประเสริฐ จันทรรวงทอง       พรรค เพื่อไทย
 • 19. คมนาคม    รมช.    สุชาติ ตันเจริญ            พรรคเพื่อไทย
 • 20. คมนาคม   รมช.  เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร        พรรคภูมิใจไทย
 • 21. พาณิชย์     รมว. กิตติรัตน์ ณ ระนอง        พรรค เพื่อไทย
 • 22. พาณิชย์  รมช.   วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล        พรรคเพื่อไทย
 • 23. สาธารณสุข   รมว.  อนุทิน ชาญวีรกูล       พรรค ภูมิใจไทย
 • 24. สาธารณสุข    รมช.  วิทยา แก้วภราดัย        พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • 25. แรงงาน    รมว.   ร.อ. ธรรมนัส  พรหมเผ่า        พรรคพลังประชารัฐ
 • 26.แรงงาน  รมช.  ชาดา ไทยเศรษฐ์            พรรคภูมิใจไทย
 • 27. อุตสาหกรรม   รมว.  สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ        พรรคเพื่อไทย
 • 28. ต่างประเทศ    รมว.  ปานปรีย์ พหิทธานุกร         พรรคเพื่อไทย
 • 29. ทรัพยากรธรรมชาติฯ        รมว. วราวุธ ศิลปอาชา       พรรคชาติไทยพัฒนา
 • 30. ท่องเที่ยวและกีฬา  รมว. พิพัฒน์ รัชกิจประการ        พรรคภูมิใจไทย
 • 31. ดิจิทัลฯ            รมว.            นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช     พรรคเพื่อไทย
 • 32. พลังงาน            รมว.            สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์        พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • 33. วัฒนธรรม            รมว.            สุขสมรวย วันทนียกุล        พรรคภูมิใจไทย
 • 34. พัฒนาสังคมฯ         รมว.            จุติ ไกรฤกษ์            พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • 35. อุดมศึกษา            รมว.            สมศักดิ์ เทพสุทิน         พรรคเพื่อไทย
 • 36. ยุติธรรม            รมว.            ทวี สอดส่อง            พรรคประชาชาติ

อย่างไรก็ตาม สำหรับในการเจรจาแบ่งสัดส่วน ครม. คือ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี  ขณะนี้ยังเป็นเพียงการแบ่งสัดส่วนโควตาตามจำนวน สส.ของแต่ละพรรคเท่านั้น 

โดยพรรคเพื่อไทย จะครองกระทรวง  อุตสาหกรรม , พาณิชย์     , คมนาคม , คลัง และ มหาดไทย     ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นกระทรวงเกรด A  


ขณะที่ ภูมิใจไทย ได้ รัฐมนตรีว่าการ อาทิ เกษตรและสหกรณ์ , สาธารณสุข , ท่องเที่ยวและกีฬา และ วัฒนธรรม
ส่วน พลังประชารัฐ แม้จะยังไม่ได้ประกาศเข้าร่วมรัฐบาล จะได้ "รัฐมนตรีว่าการ" คุม กลาโหม , ศึกษาธิการ และแรงงาน 


ด้าน รวมไทยสร้างชาติ ได้ "รัฐมนตรีว่าการ" คุม พลังงาน และ พัฒนาสังคม 
ปิดท้าย ที่ พรรคประชาติ ได้คุม ประชาชาติ , ส่วน ทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นของ ชาติไทยพัฒนา 
 

related